Checklist certificering

Certificering

Elk jaar helpen de adviseurs van Cumela Advies vele cumelabedrijven met certificeringen. Dat is nodig, want opdrachtgevers eisen van bedrijven in onze sector dat ze in het bezit zijn van certificaten om een opdracht te mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, voedselkwaliteit, duurzaamheid en milieu.

Cumela advies helpt ondernemers om op een praktische manier te kunnen voldoen aan deze eisen van de opdrachtgevers. Bijvoorbeeld met de certificaten:

Kwaliteitsborging voor de opdrachtgever

Een certificaat toont een bepaalde mate van kwaliteitsborging. Deze schriftelijke verklaring is het bewijs dat een organisatie bijvoorbeeld efficiƫnt, veilig of milieubewust werkt.

Opdrachtgevers als overheidsorganen of (hoofd)aannemers zoeken naar deze borging en vragen daarom bij een aanbesteding om certificaten. Het werk of de opdrachtgever bepaalt of een kwaliteits-, veiligheids- of milieucertificaat nodig is. Ze zijn tot op zekere hoogte vrij om te eisen wat zij relevante certificeringen vinden. 

We ontzorgen ondernemers

We adviseren welke certificaten nodig zijn, bieden procesbegeleiding en ontzorgen de ondernemer. Van de benodigde keuringen en verslagen en het op orde krijgen van het personeelsdossier tot de interne audit en de het verzorgen van toolboxen. We zorgen ervoor dat een ondernemer de certificaten kan behalen en behouden en daarmee kan voldoen aan de eisen van de opdrachtgever.

Geen verplichting

Het halen van een certificaat is geen verplichting, want in de wet- en regelgeving staat nergens dat bedrijven zich moeten laten certificeren. Het voldoen aan de normeisen is wel essentieel om aan opdrachtgevers te kunnen aantonen dat een bedrijf aan de benodigde vereisten voldoet om een werk te mogen uitvoeren.

Bedrijven kiezen ervoor om de gevraagde certificaten te halen om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding of om een werk voor een opdrachtgever te mogen uitvoeren. Voldoet een bedrijf niet aan de eisen, dan doet deze niet mee. De marktwerking zorgt er dus voor dat certificering gevoelsmatig wel een verplichting is.

Certificering heeft positief effect op de bedrijfsvoering

Certificering heeft een positief effect op de bedrijfsvoering. Het werken met een managementsysteem draagt immers bij aan beter inzicht in het bedrijf, het zorgt voor een betere controle over de processen en vermindert de kans op faalkosten. Het werken met een certificaat op veiligheidsgebied draagt bij aan het verkleinen van de kans op incidenten, met minder kans op uitval van medewerkers en minder schades.

Dit zijn de meest voorkomende certificeringen

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je vragen, wil je sparren of heb je behoefte aan advies op het gebied van certificeringen? Bel onze adviseurs via tel. (033) 247 49 40 of stuur ons een email. We helpen je graag!

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2024