Organisatieadvies en bedrijfsvoering

Lijkt jouw bedrijf nog op het bedrijf van 10 jaar geleden? Waarschijnlijk niet. Een bedrijf is voortdurend in ontwikkeling en wij helpen je daarbij. Bedrijfsvoering gaat over processen en over logistiek. Doen we de dingen die we moeten doen? Doen we dat efficiënt? De verbetering van bedrijfsprocessen kan veel opleveren. Denk aan het voorkomen van fouten, ergernis, tijd en (dus) geld. Het leidt tot een grotere klanttevredenheid en kwaliteit.

Strategieontwikkeling

Hoe ga jij om met toekomstige ontwikkelingen? Welke keuzes horen daarbij? Strategieontwikkeling gaat over het maken van keuzes. Dit vergt een open blik, durven loslaten en beslissingen nemen, ook als ze confronterend zijn. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het ondersteunen van ondernemers bij het maken van strategische keuzes en het uitstippelen van de route hier naartoe.

Ondernemersplan

Een ondernemersplan is een belangrijk document binnen je organisatie. Hierin leg je vast wat je wilt bereiken en waarom. In je ondernemersplan beschrijf je via welke weg(en) je dat wilt doen. Wil je bijvoorbeeld een grote investering doen en vraag je hiervoor een lening aan? Dan zal je bank vast vragen om een ondernemersplan, waarin je uitlegt hoe je je investering gaat terugverdienen. Onze adviseurs helpen je graag bij het maken van je ondernemersplan. Zij kennen de markt en je bedrijf en weten bovendien precies wat er in een ondernemersplan moet komen. 

Bedrijfsovername, opvolging en verkoop

Vroeg of laat krijg ieder bedrijf te maken met bedrijfsovername, opvolging of verkoop. Dit hoort bij de levenscyclus van je bedrijf. Het is een proces waarbij niet alleen geld een rol speelt, maar ook vraagstukken op tafel komen zoals eigendomsoverdracht, fiscaliteit, persoonlijke ontwikkeling, loslaten en keuzes maken. Kortom: een traject wat aandacht verdient! Onze adviseurs hebben brede kennis van bedrijfsovername, opvolging en verkoop. Wij hebben specialisten in huis met fiscale kennis, juridische kennis, bedrijfseconomische kennis en ervaring met coaching. 

Bekijk hier alvast de stappen die horen bij een bedrijfsoverdracht  en de ervaringen van andere ondernemers. Wist je dat we ook een contactpunt hebben voor de aan- en verkoop van cumelabedrijven. Lees hier meer daarover. 

Waarderingen

Bij aankoop of verkoop van een bedrijf komt de vraag op tafel wat een reële koopprijs is. Wat is de reële waarde van machines, gebouwen of minder grijpbaar: goodwill? Bij financiële waardering moeten keuzes gemaakt worden over de waarderingsmethodiek en dit vraagt om acceptatie van de koper, verkoper en/of geldverstrekker. Onze adviseurs helpen je graag bij je waarderingsvraagstuk. Hun financiële kennis en marktkennis komen daarbij goed van pas. Moet er een taxatie plaatsvinden, dan schakelen wij ons netwerk in.

Familiebedrijven

Veel bedrijven in de cumelasector zijn familiebedrijven. Dit zijn normale bedrijven, maar met een bijzondere dynamiek. Dit brengt ook bijzondere vraagstukken met zich mee, omdat familie, eigendom en bedrijf in hoge mate verweven zijn. Denk aan vraagstukken over bedrijfsoverdracht aan kinderen. Hier komen vragen bij kijken, zoals: zijn ze geschikt? Kan ik vertrouwen en loslaten? Hoe ga ik om met andere kinderen? Wij hebben een gespecialiseerd adviseur die familiebedrijven helpt bij deze typische (familie)bedrijfsvraagstukken. 

GWW-opdrachten

Een GWW-klus kan veel werk met zich meebrengen. Denk aan het ontwerp, projectgrenzen, belangen van derden, calculatie, EMVI plannen en RAW bestekken lezen. Een foutje is zo gemaakt, en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Daarom zijn wij graag jouw sparringspartner! Onze GWW specialisten helpen je graag bij het opzetten van plannen, of het doorrekenen van calculaties. Heb je vragen over de interpretatie van een bestek? Neem dan gerust contact met ons op.

IT Advies & Automatisering

Procesautomatisering is misschien wel één van de grootste uitdagingen van een bedrijf. Veel bedrijven ervaren de beperkingen van een gekozen pakket of missen slimme integratie van verschillende pakketten, zoals planning, digitale werkbonnen, facturatie, boekhouding en websitebeheer. Er wordt vaak eerst gekozen voor een pakket en dan worden de bedrijfsprocessen hierop afgestemd. Wij denken dat dit anders kan! Wij geloven dat ICT niet het startpunt is, maar je bedrijfsprocessen. Eerst brengen we de processen in kaart, optimaliseren deze en pas daarna zoeken we samen naar een betrouwbare ICT partner. Wij begeleiden het selectie- en aanbestedingsproces en houden daarbij de functionaliteit, eventueel benodigde aanpassingen en contractuele afspraken in het oog.

Procesverbetering

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Deze uitspraak is misschien wel de essentie van onze ondersteuning bij procesverbetering. Binnen je bedrijf heb je gewoontes, regels, gedrag en cultuur die je bedrijf maken tot wat het is. Het kan wel zinvol zijn om eens stil te staan bij vragen als: waarom doen we dit? Kan dit niet slimmer? Onze adviseurs helpen je daar graag bij. Met een gezond kritische houding en kennis van de processen bij andere bedrijven, kunnen we je helpen om processen slimmer en beter in te richten.

Interim management

Het kan voorkomen dat je bedrijf behoefte heeft aan een tijdelijke manager. Iemand die vanuit zijn of haar gezag kan inspringen om je bedrijf draaiende te houden of in staat is ingrijpende, noodzakelijke beslissingen te nemen. Wij helpen je graag als je behoefte hebt aan een interim manager. Wij doen hiervoor een beroep op een netwerk aan managers die ervaring hebben bij aansturing en/of reorganisatie van cumelabedrijven.

Risicomanagement

Risicomanagement, ook wel integraal risico management of IRM genoemd, is erop gericht om systematisch een analyse te doen van mogelijke risico's in je bedrijfsvoering. Deze risico's kunnen zowel financieel als niet-financieel zijn. Risicomanagement is een krachtig instrument om de gevolgen van risico's te verkleinen.

Laatst bijgewerkt: 3 juli 2023