kraan in weiland

Subsidies

De overheid stimuleert innovatie en ontwikkeling met subsidies. Als ondernemer in de groen, grond en infrastructuur wil je natuurlijk optimaal gebruik maken van deze overheidsregelingen. Cumela Advies helpt je hier graag bij.

Er zijn veel stimuleringsmaatregelen waarvoor je als ondernemer mogelijk in aanmerking komt. Wij houden deze ontwikkelingen voor je bij en kunnen voor je zoeken naar passende subsidiemaatregelen. Daarnaast ondersteunen wij je graag bij de aanvraag en de administratieve verplichtingen die horen bij de subsidieregeling(en).

Wij hebben een aantal belangrijke subsidies en fiscale regelingen voor je op een rijtje gezet:

SSEB

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) stimuleert de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven. Ook de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm wordt ondersteund.

AanZET

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van één of meer vrachtauto’s (maximaal 20).

SDE++ (zonnepanelen grootverbruiker)

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

Zonnepanelen kleinverbruiker (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is 40% als je in 2024 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Je installatie moet wel minimaal 15.000 Wp tot maximaal 55.000 Wp groot zijn, op een aansluiting van maximaal 3 x 80 ampère.

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

In 2023 is de regeling voor willekeurige afschrijvingen tijdelijk breder opengesteld. In kalenderjaar 2023 mag je op aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal tot 50% van de aanschafwaarde of voortbrengingskosten afschrijven.

Dakisolatie (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is 40% als je in 2024 investeert in de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, of plafonds van bedrijfsgebouwen, anders dan koel- of vriesruimten.

Afschaffing bpm-vrijstelling per 1 januari 2025

Op dit moment betaal je geen Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm) bij aanschaf van een bedrijfswagen, maar deze vrijstelling wordt helaas per 1 januari 2025 opgeheven. Met het doel om de verkoop van emissievrije of heel zuinige bestelauto’s te stimuleren verdwijnt de vrijstelling van bpm op bestelauto's met een verbrandingsmotor. Elektrisch aangedreven bedrijfswagens blijven wel bpm-vrij.

Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Aanvragen van de subsidie kan tot 15 mei 2024 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Let op! Je moet op 15 mei 2024 wel actieve landbouwer zijn, je bedrijf staat met een landbouwactiviteit geregistreerd in het Handelsregister van de KVK en je houdt je aan de conditionaliteiten van de GLB.

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kan je als zakelijk gebruiker je productieproces, gebouw of te verhuren woning verduurzamen. Bijvoorbeeld met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.

ALNb

Gecertificeerde Agrarische collectieven kunnen aanspraak maken op ANLb-subsidie. De subsidie voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) stimuleert het natuurvriendelijk beheer van akkers en graslanden op kansrijke locaties, voor meer natuurwinst, het behoud en de ontwikkeling van agrarische natuur. 

DAW

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in één van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Bandenspanningsregelsysteem (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is 40% als je in 2024 investeert in een voertuig waarbij vanuit de cabine de meest ideale bandenspanning in banden van landbouwvoertuigen ingesteld kan worden afhankelijk van waar het landbouwvoertuig zich bevindt: op het land of op de verharde weg.

Heb je vragen of hulp nodig bij subsidies en regelingen?

Neem contact op met Cumela Advies via 033 247 49 40 of stuur een mail naar [email protected] 

Laatst bijgewerkt: 3 juni 2024