Carolien van Vliet

Bestuur

Binnen onze organisatie hebben we landelijke, regionale en op werkveld georiënteerde besturen, ook wel secties genoemd. De besturen worden gevormd door ondernemers en betrokkenen uit de sector. Zij worden ondersteund door medewerkers van Cumela. Het totale bestuur bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Algemene ledenvergadering: cumelaleden hebben stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).  
 • Verenigingsbestuur: de twaalf voorzitters van de provincies/afdelingsbesturen, de drie sectievoorzitters en de voorzitter van het Jongerenbestuur.  
 • Dagelijks bestuur: vier voorzitters van afdelingsbesturen en de voorzitter van het verenigingsbestuur. 
 • Jongerenbestuur: het jongerenbestuur vertegenwoordigt jonge en/of aankomende ondernemers in de cumelasector.  
 • Twaalf afdelingsbesturen: iedere provincie heeft een eigen afdelingsbestuur.  
 • Sectiebesturen: de activiteiten van cumelabedrijven zijn divers. Om in de belangenbehartiging maatwerk te kunnen leveren, hebben de drie belangrijkste werkvelden een eigen sectiebestuur. De drie secties zijn:  
  • Agrarisch loonwerk: van oudsher is agrarisch loonwerk voor veel cumelabedrijven een belangrijke bedrijfsactiviteit.  
  • Grondverzet en cultuurtechniek: veel cumelaleden zijn dagelijks bezig met grondverzet, infra of cultuurtechnisch werk.  
  • Meststoffendistributie: binnen deze sectie hebben actieve mesttransporteurs zich verenigd in een kennisplatform.  

Contact met het bestuur

Heb je een vraag aan het bestuur? Stel ze aan onze Manouk Hiemstra, onze bestuurssecretaris. Zij zorgt ervoor dat je vraag bij de juiste persoon of personen terechtkomt. Je kunt haar telefonisch bereiken via 033 870 98 02 of een e-mail sturen via onderstaande link.

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024