Privacyverklaring

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Cumela-organisatie omvat: Vereniging Cumela Nederland (KvK: 40477842), Stichting Cumela Advies (KvK: 30147807), Stichting Cumela Communicatie (KvK: 41178792), Cumela Assuradeuren B.V. (KvK: 55442196) en Cumela Verzekeringen B.V. (KvK: 30097966).

In de privacyverklaring van Cumela Assuradeuren B.V. en Cumela Verzekeringen B.V. staat voor beide organisaties specifiek beschreven hoe op een veilige en verantwoorde wijze wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover er tegenstrijdigheid is tussen de privacyverklaring van de Cumela-organisatie en de privacyverklaring van Cumela Verzekeringen en/of Cumela Assuradeuren B.V. prevaleert de privacyverklaring van Cumela Verzekeringen en/of Cumela Assuradeuren B.V.

Laatst bijgewerkt: 26 januari 2024