Handtekening

Assuradeuren

Wij creëren verzekeringsoplossingen voor klanten van Cumela Verzekeringen. Met onze scherpe focus op de cumelasector onderscheiden wij ons van andere volmachtbedrijven in Nederland.

Bij Cumela Assuradeuren creëren we verzekeringsoplossingen voor klanten van Cumela Verzekeringen. Met onze scherpe focus op de cumelasector onderscheiden wij ons van andere volmachtbedrijven in Nederland. Wij bieden klanten de voordelen van scherpe inkoop en houden de samenwerking zuiver: gericht op acceptatie, schadebehandeling en administratie.

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars over die ons een volmacht verleend hebben. Hierbij kun je denken aan werkzaamheden zoals offreren, accepteren en wijzigen van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s) en lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen. Wij beschikken over een vergunning (nr. 12004236) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen en zorgverzekeringen op te treden. De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van Cumela Assurantiebedrijven B.V. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie-afspraken hebben gemaakt.

Kwaliteitsgarantie

NVGA logo

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten en ook aan de normen en regels van de NVGA. Onze medewerkers zijn allemaal goed opgeleid en beschikken over alle vereiste diploma’s. Daardoor kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening waarborgen. Bekijk de Q&A van de NVGA over gevolmachtigd agenten.

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ben je niet tevreden? Dan horen we dat graag. Wij hebben een interne klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Verzekeren is niet mogelijk zonder vertrouwen, dit is essentieel bij het bieden van zekerheid. Daarom doen we binnen Cumela Verzekeringen en Cumela Assuradeuren aan fraudebestrijding. 

Conflicterende situaties

Binnen onze groep werken we nauw samen met Cumela Verzekeringen. Het kan voorkomen dat hierdoor conflicterende belangen ontstaan. Hiervoor hebben wij een procedure Conflicterende Situaties opgesteld.

Verzekeringskaarten

Wij vinden het belangrijk dat je in een oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Met onze Verzekeringskaarten kun je beoordelen of dit voor jou de juiste verzekering is.

beeld telefonisten

Service en contact

We zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 033 247 49 60. Onze telefonisten verbinden je door naar de juiste medewerker binnen Cumela verzekeringen.

Is die medewerker op dat moment niet bereikbaar, dan kijken we of een collega jou verder kan helpen. Lukt dit niet, dan zorgen wij ervoor dat je de eerstvolgende werkdag van de juiste medewerker wordt teruggebeld.

In geval van nood kun je ook buiten onze openingstijden met ons contact opnemen. Als je belt met 033 247 49 60, word je automatisch doorverbonden met een medewerker die jou verder helpt.

Samenwerking

Binnen onze groep werken we nauw samen met Cumela Verzekeringen. Zij bieden een ongebonden, selectieve bemiddeling aan hun klanten. Wanneer een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij Cumela Assuradeuren, zullen de adviseurs van Cumela Verzekeringen de verzekering bij voorkeur onderbrengen in het volmachtbedrijf. Dit heeft voor klanten de volgende voordelen: 

  • Het volmachtbedrijf behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. Dat is sneller en efficiënter. 
  • De schade wordt ook door het volmachtbedrijf op goede, snelle en persoonlijke wijze geregeld, zonder bureaucratische omwegen.
  • Met deze werkwijze houdt Cumela Verzekeringen de regie in eigen hand.

Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen ontstaan. Hiervoor hanteren wij enkele regels, welke je kunt terugvinden in onze Procedure conflicterende situaties.

Handtekening

Verzekeraars

Wij hebben volmachten van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij de bevoegdheid hebben om producten van verzekeraars onder ons eigen merk te verkopen. Voor onze klanten levert dit veel voordelen op: een snelle polisafgifte, deskundige schadeafhandeling door onze eigen schadeafdeling en alles wordt direct binnen het bedrijf geregeld. Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen Cumela Verzekeringen en de verzekeringsmaatschappijen. Voor de volgende verzekeraars zijn wij gevolmachtigd agent: 

Doelgroep

Wij bieden zakelijke verzekeringen voor bedrijven die werkzaam zijn in de groen, grond en infra. Voor de ondernemers van deze bedrijven bieden wij een aantal particuliere verzekeringen aan.

Reactietermijnen

Als je contact via e-mail of telefoon met ons opneemt, mag je van ons op korte termijn een reactie verwachten. Welke termijn dit is, lees je hieronder.

Antwoord op informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen

10 werkdagen

Het accepteren van nieuwe en het wijzigen of opzeggen van bestaande verzekeringen

10 werkdagen

Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen (nieuwe en bestaande verzekeringen)

10 werkdagen

Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen

10 werkdagen

Klachtenbehandeling

10 werkdagen