Fraudebeleid

Vertrouwen is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Verzekeren is niet mogelijk zonder vertrouwen, dit is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit onderzoek blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Via premie betalen andere klanten mee aan het fraudegedrag van anderen, en dit willen we voorkomen. Daarom doen we aan fraudebestrijding. 
Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?

Onder verzekeringsfraude verstaan we het misbruiken van een verzekeringsproduct of dienst door een verzekeringsnemer, verzekerde of uitkeringsgerechtigde om zo geld of andere prestaties te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet (volledig) opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven met een ander verhaal.
Hoe sporen wij fraude op?

Verzekeraars en gevolmachtigden maken gebruik van fraude-indicatoren. Dat zijn aanwijzingen waaruit fraude zou kunnen blijken en wat verder onderzocht moet worden. Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal ingericht zijn om (mogelijke) fraudegevallen op te sporen.

Schadeverleden en specifieke fraude-informatie worden verzameld in een marktbreed registratiesysteem beheerd door Stichting CIS, waarmee de opsporing van fraude beter en sneller mogelijk is. Cumela Verzekeringen sluit veel verzekeringen in de volmacht van Cumela Assuradeuren, zij zijn aangesloten bij Stichting CIS.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Is er sprake van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen: 

 • De schade wordt niet vergoed of, indien reeds betaald, teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Andere verzekeringen worden in de toekomst niet geaccepteerd door ons.
 • De verzekeraar plaatst je op een interne incidentenlijst.
 • Wanneer je verzekering is ondergebracht in de volmacht van Cumela Assuradeuren meldt Cumela Assuradeuren de fraude bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wil je meer informatie over de Stichting CIS? Kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.
Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens Cumela ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht.

Meer informatie over SODA is te vinden op https://www.so-da.nl/verzekeringsfraude/

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2023