Klachten

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

Het is belangrijk om te weten of je klacht gaat over een afgesloten verzekering via Cumela Verzekeringen, Cumela Assuradeuren  of over een verzekeraar. Gaat je klacht over een verzekeraar, dan kunnen wij de klacht doorsturen óf je kunt rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar. In dit geval treedt de klachtenprocedure van de verzekeraar in werking. Wij zullen je dan wel begeleiden bij de afhandeling van deze klacht.

Ben je niet tevreden over hoe je behandeld bent, wat je te horen gekregen hebt of hoe je geadviseerd bent door een medewerker van Cumela Verzekeringen? Dan kun je hiervoor onze interne klachtenprocedure doorlopen. Bij iedere klacht die binnenkomt zullen we - naast het beoordelen van de klacht - kijken of er verdere acties genomen kunnen worden om dit soort klachten in de toekomst te voorkomen. We vragen je om het onderstaande stappenplan aan te houden bij het melden van je klacht: 

  • Meld je klacht of ongenoegen bij de betreffende medewerker van Cumela Verzekeringen, zodat hij of zij met je kan zoeken naar een oplossing. 
  • Krijg je onvoldoende gehoor of ben je niet tevreden over de oplossing? Benader dan de directie van Cumela Verzekeringen, Ralph de Hart, via (033) 247 49 89 of [email protected].
  • Hij zal de ontvangst van je klacht binnen drie werkdagen bevestigen en hij zal binnen twee werkweken een schriftelijk en gemotiveerd standpunt innemen. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan ontvang je hiervan bericht met vermelding van de reden van de vertraging. Binnen drie werkdagen na verzenden van het standpunt zal hij telefonisch contact met je opnemen om dit waar nodig nog toe te lichten en te horen of je je kunt vinden in het genomen besluit. Zo niet, dan zal hij de mogelijke vervolgstappen met je doornemen. 
Laatst bijgewerkt: 14 februari 2020