Nieuws

Rapport Remkes: Wat wel kan

Overgangsjaar onontkoombaar

Demodag robotisering

Bekijk de toolboxvideo's

Status vogelgriep

Bekijk de actuele dieselprijzen

Voordelig leren met subsidie

Goed nieuws! Dankzij de overheidsregeling ‘Nederland leert door’ mag Cumela Opleiding & Training sinds vandaag een speciaal aantal geselecteerde trainingen met een flinke subsidiekorting aanbieden. Dat betekent in de praktijk dat je vaak maar zo’n 35% van de reguliere trainingsprijs hoeft te betalen.

Stop Diefstal

Samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en de landelijke politie roepen wij ondernemers in de agrarische sector op om hun GPS-apparatuur te registreren, markeren en demonteren en om verdachte situaties te signaleren en melden bij de politie.

Columns

Column - Betaal geen WIA-voorschotten

In kort bestek - Herziening verrekenprijs

Column - Een kop koffie drinken