Printscreen - cao video seniorenregeling

Cao-video's

In samenwerking met Colland hebben wij animatievideo's gemaakt, waarin we antwoord geven op de meest gestelde vragen rondom de cao.

Sinds 1 januari 2021 geldt de cao Groen, Grond en Infrastructuur, de opvolger van de cao LEO. "In goede harmonie met de bonden is de nieuwe cao Groen, Grond en Infrastructuur tot stand gekomen met daarin afspraken over een aantal door ons zeer gewenste onderwerpen, zoals een definitie voor onwerkbaar weer." aldus Jacqueline Tuinenga, beleidsmedewerker sociale zaken. In samenwerking met Colland hebben wij een aantal animatievideo's gemaakt, waarin we antwoord geven op de meest gestelde vragen rondom de cao. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of mail naar [email protected] 

Zo gebruik je WW-uitkering onwerkbaar weer

Kan er geen mest worden uitgereden? Is het te droog, te nat of ligt er sneeuw, waardoor het werk stagneert, dan kun je als werkgever een beroep doen op de WW-uitkering onwerkbaar weer. In deze animatie zie je hoe dit precies in zijn werk gaat.

Hoe wordt reistijd vergoed?

De reistijd voor werknemer van hun woning naar de bedrijfslocatie van de werkgever werd voorheen, onder bepaalde voorwaarden, voor 100% betaald. Met ingang van de cao Groen, Grond en Infrastructuur 2022-2023 is de vergoeding van deze reistijd in zijn geheel vervallen. Hoe werkt dit nu? We leggen het in deze animatie uit aan de hand van artikel 53.

Hoe is geboorteverlof geregeld?

Is een van je werknemers zwanger of word een werknemer binnenkort vader? Dan zijn er een aantal landelijke regelingen waar aanstaande ouders gebruik van kunnen maken. Hoe is het geregeld rondom bevallings-, geboorte- en ouderschapsverlof binnen onze cao Groen, Grond en Infrastructuur? En hoe werkt het deels betaalde ouderschapsverlof dat 2 augustus 2022 is ingegaan? We leggen het uit in deze animatie.

Hoe werkt de (uitgebreide) seniorenregeling?

Binnen de cao Groen, Grond en Infrastructuur is er de mogelijkheid om al voor je pensioen minder te gaan werken, zonder dat je daarvoor veel loon hoeft in te leveren: de seniorenregeling én de uitbreiding op de seniorenregeling. Als werkgever krijg je loonkosten waar geen arbeid tegenover staat weer vergoed. We leggen het uit in deze animatie.

Bruto en nettoloon, hoe werkt dat?

Een werkgever en werknemer maken samen afspraken over het salaris: het brutoloon dat de werknemer gaat verdienen. Hier gaan een aantal bedragen vanaf die zijn bepaald in de cao en de wet op de loonheffing. Vervolgens maakt de werkgever iedere maand het nettoloon over aan de werknemer. Hoe werkt dit precies? Je ziet het in deze animatie.

Hoe stap je over naar een werkweek van 40 uur?

Hoe stap je over van een werkweek van 38 uur naar 40 uur? In deze animatie laten we zien wat dit de werknemer oplevert en welke stappen je als werkgever moet zetten.

Wat verandert er rond het dagvenster?

In de nieuwe cao Groen, Grond en Infrastructuur kennen we nog maar één dagvenster, maar wat verandert er nog meer? Wanneer moet de werkgever een onaangename urentoeslag betalen en wanneer niet? Bekijk het in deze animatie.

Wat is overwerk en hoe betaal je dat?

Hoe gaat de cao Groen, Grond en Infrastructuur om met overwerk? Wat is overwerk en wat is dan de beloning in tijd en geld? Is er verschil tussen bepaalde functiegroepen? En hoe zit het met werken tijdens feestdagen? We leggen het uit in deze animatie.

Wat regel je voor een oproepkracht?

Wat moet je allemaal regelen om een oproepkracht in te mogen zetten? Een aantal zaken gelden voor alle werknemers in Nederland, maar andere zaken zijn specifiek van toepassing op de cao Groen, Grond en Infrastructuur. We leggen het uit in deze animatie.

Loon doorbetalen bij ziekte

Wanneer iemand door ziekte of lichamelijk letsel zijn werk niet kan doen moet er loon doorbetaald worden. In de cao Groen, Grond en Infrastructuur zijn we hierbij afgeweken van de wettelijke regeling. Ontdek waar je medewerker recht op heeft en hoe hij of zij ervoor kan zorgen dat de loonbetaling omhoog gaat.

Wat regel je voor een bbl-er?

In de cao Groen, Grond en Infrastructuur hebben we verschillende afspraken gemaakt over het belonen van een bbl-er oftewel een leerling van de beroepsbegeleidende leerweg. In deze animatie zetten we de afspraken op een rij en lichten ze aan de hand van een voorbeeld toe.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Wanneer worden de kilometers woon-werkverkeer vergoed en hoe hoog is de vergoeding? In deze animatie laten we zien wanneer je werknemer recht heeft op reiskosten vergoeding en wat de vergoeding bedraagt.

Jacqueline Tuinenga

Medewerkers zijn de drijvende kracht achter cumelabedrijven.

Jacqueline Tuinenga, beleidsmedewerker sociale zaken. 

We zorgen voor een duurzaam en gezond arbeidsklimaat

De cumelasector biedt uitdagend en afwisselend werk met veel verantwoordelijkheid. Medewerkers zijn de drijvende kracht achter cumelabedrijven. Daarom zetten wij ons in voor werkgevers en medewerkers. Samen met sociale partners investeren wij in een duurzaam en veilig arbeidsklimaat en zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goed onderwijs.

Heb jij ideeën, suggesties of opmerkingen over de animatievideo's? Laat het ons weten via [email protected] of bel (033) 247 49 00