Wettelijke vermeldingen

Wij staan als financieel dienstverlener onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Op grond van de Wet financieel toezicht moeten wij aan een groot aantal verplichtingen voldoen die er op gericht zijn om jouw belangen zo goed mogelijk te beschermen.
Handelsregister Kamer van Koophandel  
Nummer:  30097966
Kamer:  KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere
Rechtsvorm:  Besloten vennootschap
Naam:  Cumela Verzekeringen bv
Handelsna(a)m(en):  Cumela Verzekeringen bv
Adres:  Nijverheidsstraat 13
   3861 RJ Nijkerk
Correspondentieadres:  Postbus 1156
   3860 BD  Nijkerk
Telefoonnummer:  (033) 247 49 60
Faxnummer:  (033) 247 49 61
     
Wft-vergunning  
Naam:  Autoriteit Financiële Markten
Adres:  Postbus 11723
   1001 GS Amsterdam
Registratienummer:  12004236
Vergunningsonderdelen: Adviseren, bemiddelen en optreden als gevolmachtigd agent voor:
  - Schadeverzekeringen
  - Inkomensverzekeringen
  - Zorgverzekeringen
   
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening  
Naam:  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Adres:  Postbus 93257
   2509 AG  Den Haag
Meldingsnummer:  300.001760
Laatst bijgewerkt: 7 juli 2021