Wat te doen bij ziekte?

Ziekmelden

  1. De medewerker meldt zich bij jou ziek.
  2. Je meldt de medewerker binnen 48 uur ziek op verzuimsignaal.nl. Hiervoor heb je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Voor uitleg kunt u de Snelgids Cumela Verzuimsignaal raadplegen. Op de voorkant van de snelgids vind je je gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Lukt het niet om de ziekmelding/herstelmelding te doen? Neem dan contact op met een medewerker van de afdeling inkomensverzekeringen via (033) 247 49 65. Zij begeleiden je graag met het doen van de melding. 
  4. Afhankelijk van de gegevens in de ziekmelding neemt de Arbodienst contact op met de zieke medewerker en schakelt eventueel de bedrijfsarts in. Na zes weken wordt er een probleemanalyse opgesteld en een concept Plan van Aanpak.
  5. Na het opstellen van het Plan van Aanpak blijft de Arbodienst je begeleiden tot uiterlijk twee jaar ziekte.


De arbodienst kan:

  • instellingen inschakelen op gebied van arbeidsbemiddeling, conflictbemiddeling, psychische hulpverlening, traumabegeleiding, scholing etc.
  • een effectief Plan van Aanpak maken en daarbij deskundig advies leveren.
  • zoeken naar kortere wachttijd voor een operatie (wachtlijstbemiddeling). Dit is helaas slechts bij sommige operaties mogelijk in een ander ziekenhuis of in een priv├ękliniek.

Indien een externe partij wordt ingeschakeld kan soms een bijdrage worden gevraagd. Uiteraard gebeurt dit in overleg. Wij leveren hier vanuit Cumela Verzekeringen meestal een bijdrage.

De uitkering

  1. Halverwege de volgende maand ontvang je van ons de uitkering en het uitkeringsoverzicht.
  2. Dit overzicht hoeft je niet aan ons terug te sturen indien deze voor jou akkoord is. Als je van mening bent dat de uitkering(en) onjuist zijn, neem dan contact op met onze afdeling verzuim via (033) 247 49 65 of mail naar [email protected]
Laatst bijgewerkt: 3 februari 2020