vervoersverbod, vogelgriep, 2022

Vogelgriep

Vogelgriep zorgt voor beperkingen in het transporteren van mest en gebruik van strooisel. Op deze pagina vind je wat wel en wat niet mag.

Er komen nog steeds meldingen van bedrijven besmet met vogelgriep binnen, waardoor ook de beperkingen voor het transporteren van mest en gebruikt strooisel van vogels nog gelden in deze gebieden. Hier vind je terug wat mag en wat niet mag en kun je ons hygiëneprotocol downloaden.

Alle beperkingen in één overzicht

Op de interactieve kaart van RVO vind je de actuele vervoersverboden in Nederland. Komt er een nieuwe melding bij dan wordt deze direct op de kaart aangegeven, waardoor dit de meest betrouwbare bron is voor het vinden van de beperkingen in een voor jou belangrijk gebied. Bekijk de interactieve kaart hieronder of sla de website www.rvo.nl/dierziektenviewer/ op om op de hoogte te blijven. Je kunt de pop-up melding verwijderen door het vinkje aan te zetten en op 'OK' te klikken. 

Mestdistributie en aanwending verboden

Een vervoersverbod heeft onder andere betrekking op pluimveemest en gebruikt strooisel afkomstig van bedrijven met vogels. Is er een verbod van kracht dan is het verboden om in zo’n gebied mest aan te wenden. Het verbod heeft alleen betrekking op mest van bedrijven met vogels in het gebied. Dit betekent dat de aanvoer van (pluimvee)mest naar een mestverwerker in het gebied gewoon door kan gaan.

Van gemengde veebedrijven waar ook gevogelte commercieel gehouden wordt, mag alleen de mest van dieren - anders dan gevogelte - vervoerd of aangewend worden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol. Van veebedrijven waar geen commercieel gehouden gevogelte aanwezig is, mag de mest vervoerd en aangewend worden.