Vervoersverbod

Vervoersverbod door vogelgriep in Zeewolde

Datum: 26 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2021
Door: Hans Verkerk
In Zeewolde (provincie Flevoland) is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Het is verboden om in deze regio mest te distribueren en aan te wenden.

Demissionair landbouwminister Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Klik hier voor een kaartbeeld met het 10 km-gebied.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht.

Mestdistributie en -aanwending verboden
Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden in dit 10-kilometergebied. Doorgaand vervoer van mest door het gebied is toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Van gemengde veebedrijven waar ook gevogelte commercieel gehouden wordt, mag alleen de mest van dieren - anders dan gevogelte - vervoerd of aangewend worden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol. Van veebedrijven waar geen commercieel gehouden gevogelte aanwezig is, mag de mest vervoerd en aangewend worden. 

Het hygiëneprotocol

Bekijk de interactieve kaart!

Op de interactieve kaart van RVO vind je de actuele vervoersverboden in Nederland.