Muurtekening kernwaarden

Missie, visie, kernwaarden

Wij zijn dé brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000 cumelabedrijven en hier werken circa 40.000 betrokken vakmensen. Samen realiseren zij een sectoromzet van ruim zes miljard euro en investeren voortvarend in innovatief materieel. Als brancheorganisatie ondersteunen wij deze cumelabedrijven in de breedste zin: van algemene advisering tot individueel maatwerk en van verzekeringen tot opleidingen en trainingen. Dit doen we met betrokken medewerkers vanuit Nijkerk en in het land. Wij zijn van en wij zijn er voor onze leden.

Onze missie | Waar we voor staan

Wij zijn dé brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. We informeren, verbinden, ontzorgen en ondersteunen cumelabedrijven en zorgen voor een gezonde sector, nu en in de toekomst.

Onze visie | Waar we naartoe willen

We streven naar een cumelasector die in de maatschappij herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Het is voor cumelabedrijven vanzelfsprekend om lid te zijn van onze brancheorganisatie. Wij zorgen er namelijk voor dat de sector haar potentieel benut en helpen de sector en haar ondernemers duurzaam vooruit!

​​​​​​​Onze kernwaarden | Wie we als organisatie zijn

  • Verbonden: wij zijn verbinders! We brengen leden samen, werken samen met relevante partners en behartigen de belangen van de sector op basis van de gezamenlijk opgestelde doelen.
  • Integer: wij zijn eerlijk en betrouwbaar! We maken zaken bespreekbaar en we werken aan een veilige organisatie en eerlijke sector. De leden van onze Integriteitscommissie gaan bijvoorbeeld het gesprek aan met (bestuurs)leden en medewerkers van Cumela over integriteit.
  • Professioneel: wij zijn vakkundig! Door kennis te delen en samen te werken, kunnen we onze sector laten groeien. Je kunt op ons rekenen: afspraak is afspraak.
  • Praktisch: wij zijn doeners! We bieden heldere en praktische adviezen en oplossingen. Onze kennis van de sector en onze leden maakt het verschil.
Over Cumela - Kernwaarden 2

Onze kerntaken | Hoe we dat doen

  • We behartigen de belangen van onze sector en bevinden ons in het (politiek) maatschappelijke speelveld. Op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau houden we ons bezig met deskundige, krachtige en effectieve lobby voor de cumelasector.
  • We streven naar een gelijkwaardig speelveld voor alle ondernemers in de cumelasector en maken bindende afspraken, sluiten overeenkomsten en onderhandelen over regels namens de sector.
  • We stimuleren erkenning, herkenning, waardering en acceptatie van de sector.
  • We zijn een ledenorganisatie, we bundelen de krachten van onze leden, zorgen dat zij kennis met elkaar delen en elkaar regelmatig ontmoeten.
  • We verlenen diensten aan individuele ondernemers in de cumelasector. We hebben specialistische kennis in huis en bieden (betaald) advies op maat. Ook voor cursussen, opleidingen en verzekeringen kun je bij ons terecht. Wij weten wat we verzekeren én wat we adviseren!
Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024