Wij zijn Cumela Advies

De adviseurs van Cumela Advies hebben ieder een eigen kennisgebied. We voelen ons zeer betrokken bij onze opdrachtgevers en kiezen graag voor een persoonlijke en praktische aanpak. Ontdek hoe we je kunnen helpen.

Specialisten met hart voor de sector

Ad Karelse
Ad Karelse

Ad werkt sinds 2012 bij Cumela Advies. Hij is gespecialiseerd in bedrijfsoverdracht en sterk in managementsystemen en aanbestedingsadvies, zoals aanbestedingen en plannen van aanpak. Zijn bagage: heao richting economisch/juridisch, NIMA-B en cursussen gericht op waardebepaling. Daarbij was hij 25 jaar ondernemer in een cumelabedrijf met 50 vaste medewerkers.

Discipline: Bedrijf en strategie, Financiering en rendement
Specialisatie: Bedrijfsopvolging en -overdracht, financiering, certificering

Dieuwer Heins
Dieuwer Heins

Dieuwer werkt sinds 2002 bij Cumela. Hij bijt zich vast in bedrijfsoverdracht, strategische vorming en financieringsvraagstukken. Dieuwer heeft Veehouderij gestudeerd aan de Hogeschool in Delft. Daarna deed hij diverse opleidingen en cursussen als een masterclass Financieel Management, Oplossingsgericht werken (NLP-achtergrond) en Bedrijfsoverdracht van UBS.

Discipline: Bedrijf en strategie, Financiering en rendement
Specialisatie: Bedrijfsopvolging/overdracht, financiering, certificering

Andre de Swart
André de Swart

André zit sinds 1998 bij het team van Cumela Advies. Hij is sterk in het begeleiden van financiële vraagstukken, subsidies, strategische oriëntaties en cursussen. André heeft gestudeerd bij de HAS in Den Bosch en deed de studie Plantenteelt en Bedrijfskunde bij de Universiteit Wageningen.

Discipline: Belasting en SubsidieFinanciering en rendement
Specialisatie: Fiscale vraagstukken, Subsidiemogelijkheden en financiering

Teunis Meerkerk
Teunis Meerkerk

Teunis is januari 2024 begonnen bij Cumela Advies. Hij begeleidt en adviseert in voor u op maat gemaakte certificeringstrajecten zoals ISO, VCA, CO2-prestatieladder, SCL, ISCC EU en diverse kwaliteitscertificaten van beoordelingsrichtlijnen voor saneringswerk, grondbanken en SVMS. Ook adviseert en schrijft hij voor winnende aanbestedingen en is hij beschikbaar voor allerhanden bedrijfskundige vraagstukken en vragen rondom contractvorming en uitvoering van werken. Teunis heeft zijn sporen verdiend in diverse functies in de sector en kent de veelzijdigheid van de sector. 

Discipline: Certificeringen en GWW
Specialisatie: Tenders en Certificeringen

Marie-Jose Lamers
Marie-José Lamers

Marie-José is sinds 2004 werkzaam bij Cumela Advies. Ze houdt zich bezig met duurzaam personeelsbeleid en de begeleiding van trajecten om werknemers gezond en betrokken te houden. Ook geeft ze advies over de cao, sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht. Als boeren dochter heeft ze Agrarische Bedrijfskunde gestudeerd aan de HAS in Den Bosch, werkte ze als HR functionaris en studeerde ze HBO Personeel & Arbeid.

Discipline: Personeel en organisatie
Specialisatie: HR, Arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht

Chaira Klein
Chaira Luth - Klein

Chaira heeft rechten gestudeerd aan de Hogeschool Saxion in Enschede. Ze is in november 2017 bij Cumela Advies gestart als stagiaire en er nu werkzaam als juridisch adviseur. Chaira houdt zich bezig met alle juridische vraagstukken omtrent de cao, het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. 

Discipline: Recht en Regelingen
Specialisatie: Arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht

Anja Roelofs
Anja Roelofs

Anja werkt sinds 2004 bij Cumela Advies. Zij ondersteunt de juridisch adviseurs Omgeving en Milieu bij het uitwerken van ruimtelijke vraagstukken voor bedrijven. Daarnaast ondersteunt zij de adviseurs Juridische Zaken met het uitwerken en controleren van juridische stukken en brieven.

Discipline: Omgeving en Milieu / Recht en Regelingen

Geralde van de Bunt
Geralde Bouw - Van de Bunt

Geralde heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Recht & Onderneming. Sinds 2017 is ze als juridisch & GWW-adviseur werkzaam bij Cumela Advies. Haar focus ligt op het contractenrecht en het aanbestedingsrecht, maar ook met vragen over arbeidsrecht, ondernemingsrecht en civiel recht kun je bij Geralde terecht.

Discipline: Recht en Regelingen
Specialisatie: Contractenrecht, Aanbestedingsrecht (GWW)

Johan van Dijk
Johan van Dijk

Johan werkt ruim 25 jaar bij Cumela. Al meer dan 15 jaar is hij als juridisch adviseur omgevingsrecht de verbindende factor tussen bedrijven, bevoegd gezag en omgeving. Hij draagt bij aan een passend planologisch kader en de benodigde vergunningen. Johan's werkgebied bestaat uit de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. 

Discipline: Omgeving en milieu
Specialisatie: Omgevingsrecht, afval

Richard Wolting
Richard Wolting

Richard werkt sinds 2010 bij Cumela Advies. Hij begeleidt certificeringstrajecten, geeft VCA-cursussen en is projectleider van Cumela Kompas. Richard heeft gestudeerd aan de Aeres Hogeschool in Dronten en heeft in zijn loopbaan diverse certificaten behaald, waaronder interne auditing conform NEN-ISO 19011, VOL-VCA en DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten). 

Discipline: Bedrijf en strategie
Specialisatie: Certificering, VCA opleidingen

Lajos Bax
Lajos Bax

Lajos werkt sinds 2006 bij Cumela. Momenteel is hij scholingsadviseur bij Cumela Opleiding & Training en werkt hij als coach. Daarbij is Lajos gespecialiseerd in familiebedrijven en gecertificeerd voor onderzoek naar DISC gedragsstijlen. Zijn roots liggen in de bloembollenwereld. Hij is opgeleid als docent, mediator en in de communicatie en marketing.

Discipline: Bedrijf en Strategie
Specialisatie: Scholing, Coaching en Familiebedrijven

Teun Jansen
Teun Jansen

Teun is sinds 2018 werkzaam bij Cumela Advies. Hij is gespecialiseerd in vormgeven, begeleiden en uitwerken van ruimtelijke en milieukundige vraagstukken bij bedrijven. Teun is hiervoor ruim 4 jaar werkzaam geweest bij een ontwerp- en adviesbureau in het zuiden van Nederland. Hij studeerde ruimtelijke ordening en planologie aan de NHTV.

Discipline: Omgeving en Milieu
Specialisatie: Omgevingsrecht, Stikstofdossier

Marije Nieuwenhuijsen
Marije Nieuwenhuijsen-Aerts

Marije is sinds 2008 werkzaam bij Cumela Nederland en later bij Cumela Advies. Ze ondersteunt sinds 2017 de cursusadministratie. Marije heeft diverse opleidingen in de zorg gevolgd, gewerkt in de verkoop en later een opleiding als secretaresse afgerond.  

Discipline: Persoonlijke ontwikkeling
Specialisatie: Administratie Opleiding en Trainingen

Annemarie van Middendorp 2024
Annemarie van Middendorp

Annemarie werkt sinds mei 2023 bij Cumela Advies als afdelingssecretaresse. Zij ondersteunt het team met administratieve en secretariële werkzaamheden, zoals het plannen van overleggen, opstellen van agenda’s voor vergaderingen en projectbeheer. Annemarie werkte hiervoor ruim 13 jaar als secretaresse bij een ingenieurs- en adviesbureau in het midden van het land.

Age Sjoerd Dijkstra
Age Sjoerd Dijkstra

Age Sjoerd is sinds 2021 werkzaam bij Cumela Advies. Hij is gespecialiseerd in het vormgeven, begeleiden en uitwerken van allerhande ruimtelijke, milieukundige en bouwkundige vraagstukken bij onze leden. Age Sjoerd is werkzaam in de noordelijke provincies. Voorheen heeft Age Sjoerd 11 jaar gewerkt bij een agrarisch adviesbureau op het gebied van stallenbouw. Hij studeerde plattelandsvernieuwing en bedrijfskunde en landelijk vastgoed.

Discipline: Omgeving en Milieu
Specialisatie: Omgevingsrecht, milieu, bouw

Arjan de Groot
Arjan de Groot

Sinds maart 2024 is Arjan werkzaam bij Cumela Advies. Als adviseur certificeringen begeleidt hij bedrijven bij het halen en behouden van bedrijfscertificaten. Arjan heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd in Utrecht en zijn diploma Middelbaar Veiligheidskunde (MVK) behaald. Hij heeft 8 jaar als planner gewerkt bij een cumelabedrijf en daarna nog 10 jaar in verschillende functies als machinist, dlp-er, uitvoerder, keurmeester, adviseur certificeringen en veiligheidskundige. Deze kennis en ervaring mag hij nu inzetten om bedrijven in de cumelasector te helpen en adviseren! 

Discipline: Bedrijf en strategie
Specialisatie: Certificering

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2024