Tarieven

Voor de meeste adviesdiensten werken we met een uurtarief en soms hanteren we vaste prijzen. Dit bespreken we vooraf met je, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ben je lid van Cumela? Dan krijg je jaarlijks lidmaatschapsuren die je kunt besteden bij Cumela Advies.

Lidmaatschapsuren, zo werkt het

Lidmaatschapsuren zijn de uren die je als lid van Cumela jaarlijks ontvangt. Het aantal uren dat je krijgt is afhankelijk van de contributieklasse waarin je bedrijf valt.

Heb je een ondernemingsvraagstuk waarbij de adviseurs van Cumela Advies kunnen helpen? Dan kun je de lidmaatschapsuren daarvoor gebruiken. Deze uren staan op de factuur genoemd met een 0 euro-tarief. Niet gebruikte ledenuren vervallen na afloop van elk kalenderjaar. 

In de eerste twee omzetklassen heb je één lidmaatschapsuur te besteden. Vanaf omzetklasse 3 lopen de uren op.

Klasse Omzet Lidmaatschapsuren
1  € 0 t/m 109.999 1 uur
2 € 110.000 t/m € 249.999 1 uur
3 € 250.000 t/m € 449.999 1,5 uur
4 € 450.000 t/m € 679.999 2 uur
5 € 680.000 t/m € 909.999  2,5 uur
6 € 910.000  t/m € 1.299.999  3 uur
7 € 1.300.000  t/m € 1.699.999  3,5 uur
8 € 1.700.000 t/m € 2.499.999 4 uur
9 € 2.500.000 t/m € 3.499.999  4,5 uur
10 € 3.500.000 t/m € 6.499.999  5 uur
11 € 6.500.000 t/m € 9.999.999  5,5 uur
12 € 10.000.000 en hoger 6 uur

 

Standaard tarieven vanaf 1 januari 2024

De volgende uurtarieven en vaste prijzen zijn voor leden van Cumela van toepassing in 2024. Deze tarieven zijn exclusief BTW.

DienstTarief ledenTarief niet-ledenBijzonderheden
Advies€ 142,-€ 189,-Per uur
Handboek Personeel€ 89,-€ 119,-Per kalenderjaar
Reiskostenvergoeding€ 79,-€ 79,- 

 

  • Al onze werkzaamheden vinden plaats met toepassing van de Algemene Voorwaarden Cumela (6 juli 2016 onder nummer 40/2016). In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
  • Alleen de werkelijk bestede uren worden in rekening gebracht. De tijdsbesteding wordt geregistreerd in afgeronde eenheden van 15 minuten.
  • Reiskosten worden in rekening gebracht per adviesbezoek op een andere locatie dan het kantoor van Cumela Advies.
  • Reistijd wordt niet in rekening gebracht.
  • Het ledentarief geldt uitsluitend voor Cumela-leden.
  • Op de pagina contributieregeling vind je meer informatie over lidmaatschapsgelden.
Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024