bedrijfsoverdracht

Contactpunt Aan- en Verkoop Cumelabedrijven

Datum: 15 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 16 maart 2023
Bedrijf overdragen, verkopen, aankopen, uitbreiden of beëindigen? Onze adviseurs begeleiden jou in dit traject. Je kunt rekenen op advies op maat en een persoonlijke en discrete benadering. Meld je bedrijf aan bij het Contactpunt Aan- en Verkoop Cumelabedrijven.

Sommige ondernemers willen uitbreiden door overname van een ander bedrijf. Ook zijn er succesvolle bedrijven, waar de eigenaar om een bepaalde reden uit wil stappen of ervoor kiest zich te specialiseren en bedrijfsonderdelen af te stoten.

Kies voor begeleiding bij aan- en verkoop

Het overdragen, uitbreiden, aankopen, verkopen en beëindigen van een bedrijf is een complex proces en brengt veel vragen met zich mee. De adviseurs bedrijfskundige zaken van Cumela Advies begeleiden je vanaf het begin en helpen je bij het nemen van belangrijke ondernemersbeslissingen. Door hun uitgebreide netwerk zijn onze adviseurs vaak in staat de juiste bedrijven met elkaar in contact te brengen die qua koop- en verkoopambities op elkaar aansluiten. 

Contactpunt Aan- en Verkoop van Cumelabedrijven

Het Contactpunt voor Aan- en Verkoop van Cumelabedrijven maakt inzichtelijk welke bedrijven te koop staan en welke bedrijven worden aangeboden voor de verkoop. Ondernemers kunnen zich gratis laten registreren in deze database van Cumela Advies. Je gegevens worden dus niet openbaar gepubliceerd; alleen de adviseurs bedrijfskundige zaken van Cumela Advies hebben toegang tot het systeem. Wanneer zij zien dat twee bedrijven qua vraag bij elkaar passen, dan brengen zijn deze bedrijven op een discrete manier met elkaar in contact. 

Meld je aan 

Wil je als bedrijf in deze database worden geregistreerd, neem dan contact op met een van de adviseurs van Cumela Advies via [email protected] of tel. 033 247 49 40 Na aanmelding krijg je een intakegesprek om de wensen duidelijk te maken en te bespreken wanneer iets gaat spelen, bijvoorbeeld een voorgenomen bedrijfsbeëindiging over vijf jaar. 

Sneller resultaat behalen?

Wil je dat jouw aan- of verkoopdoel sneller wordt gerealiseerd? Dan gaan onze adviseurs op jouw verzoek actief voor je aan de slag. Er wordt dan intensief gezocht naar kansen door bij andere adviseurs van Cumela na te vragen welke ondernemers een sluimerende aan- of verkoopwens hebben. Ook kan je bedrijf anoniem worden opgenomen in een bestand en kun je een advertentie in Grondig laten plaatsen waarin je anoniem jouw aan- of verkoopaanbod laat zien.

Ontmoeting tussen potentiële partijen

Bedrijven blijven anoniem tot het moment dat een gesprek in het vooruitzicht ligt. Na toestemming van beide partijen en na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring is er een eerste gesprek op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek bespreken jullie de wensen en eisen en maken jullie afspraken over een eventueel vervolg.

Succesvolle overdracht voor beide bedrijven

Een succesvolle overdracht staat voor Cumela Advies voorop. De adviseur bedrijfskundige zaken van Cumela treedt op als procesbegeleider en behartigt daarbij jullie gezamenlijke belangen en dus niet het belang van één van beide partijen. Uiteraard wordt alle informatie strikt vertrouwelijk behandeld en voert de bedrijfskundig adviseur alleen acties uit met toestemming van jullie als ondernemer(s).