bedrijfsoverdracht

Contactpunt voor aan- en verkoop cumelabedrijven

Datum: 30 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 6 april 2022
Wil jij je bedrijf uitbreiden of wil jij juist stoppen of bedrijfsonderdelen afstoten, dan kun je nu gebruikmaken van het Contactpunt voor aan- en verkoop van bedrijven van Cumela Advies. Je kunt als bedrijf hier laten registreren dat je wilt uitbreiden, krimpen of stoppen. Onze twee adviseurs Bedrijfsoverdracht van Cumela Advies brengen bedrijven dan op basis van vertrouwelijkheid met elkaar in contact.

Net als in andere sectoren komt het ook in de cumelasector regelmatig voor dat ondernemers uitbreiden door middel van een overname van een bedrijf. Daar staan ondernemers tegenover die jarenlang hard hebben gewerkt en een mooi bedrijf hebben opgebouwd, maar om verschillende redenen niet meer verder willen. Daarnaast zijn er de bedrijven die besluiten om zich meer te specialiseren en bedrijfsonderdelen afstoten.

Bedrijfsbegeleiding bij aan- en verkoop
De adviseurs van Cumela Advies zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij deze belangrijke ondernemersbeslissingen en begeleiden de bedrijven bij aan- of verkoop van (een gedeelte van) het bedrijf. De adviseurs krijgen regelmatig de vraag of ze andere collega-ondernemers kennen die juist een tegenovergestelde wens hebben. Door het uitgebreide netwerk van de bedrijvenadviseurs van Cumela, die jaarlijks de bedrijven bezoeken, lukt het vaak om de juiste contacten te leggen. Dit resulteert dan in een tevreden ondernemer, zowel aan de verkopende als aan de aankopende kant.

Contactpunt voor vraag en aanbod
Om beter zichtbaar te maken welk aanbod en welke vraag er is, start Cumela Advies nu het speciale Contactpunt voor aan- en verkoop van bedrijven. Ben je als ondernemer geïnteresseerd in het aan- of verkopen van een (gedeelte van een) bedrijf dan kun jij je gratis laten opnemen in deze database.  De twee adviseurs Bedrijfsoverdracht beheren de database. Alleen zij hebben toegang tot het systeem. Wanneer de adviseurs van Cumela zien dat er een gezamenlijke interesse is, kunnen ze contacten gaan leggen.

Intakegesprek 
Wil je als bedrijf opgenomen worden in het Contactpunt aan- en verkoop bedrijven dan kun je daarvoor contact opnemen met een adviseur Bedrijfsoverdracht van Cumela Advies. Na aanmelding krijg je eerst een gesprek om de wensen af te stemmen. Daarbij kunnen jullie ook bespreken op welke termijn iets gaat spelen, bijvoorbeeld een voorgenomen bedrijfsbeëindiging over vijf jaar. Jouw bedrijf wordt hierna opgenomen in het Contactpunt.

Actieve benadering
Wanneer je snel jouw aan- of verkoopdoel wilt realiseren, dan bestaat de mogelijkheid dat de adviseurs Bedrijfsoverdracht hier actief mee aan de slag gaan. Dat wil zeggen dat ze navraag doen bij andere adviseurs van Cumela over kandidaten die mogelijk een sluimerende wens hebben. Vaak weten de bedrijvenadviseurs vanuit hun jaarlijkse gesprek met de ondernemers waar kansen liggen om een match te kunnen maken. Daarnaast kun je anoniem opgenomen worden in het bestand of je kunt anoniem een advertentie in Grondig plaatsen met jouw aan- of verkoopaanbod.

Van anonimiteit naar gesprek
Als bedrijf blijf je anoniem tot het moment dat je een gesprek kunt hebben met de andere partij. Na toestemming van beide partijen en na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring hebben jullie een eerste gesprek op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek bespreken jullie je hun wensen en eisen en maken jullie afspraken over een eventueel vervolg.

Gezamenlijk belang
Een succesvolle overdracht staat voor Cumela Advies voorop. Daarom treedt de bedrijfskundig adviseur op als procesbegeleider en behartigt daarbij jullie gezamenlijke belangen en dus niet het belang van één van beide partijen. Uiteraard behandelen jullie informatie strikt vertrouwelijk en voert de bedrijfskundig adviseur alleen acties uit met toestemming van jullie als ondernemer(s).