Dieseltank

Belangrijkste eisen ISO 14001 op een rij

Datum: 13 november 2019
Laatst bijgewerkt: 18 februari 2020
Door: Dieuwer Heins
Ieder jaar helpen wij een groot aantal bedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, BRL 7000, CO2 Prestatieladder, SVMS 007, GMP B3, GMP B4 en VKL*. Regelmatig krijgen we de vraag: welke eisen stelt de norm ISO 14001? Die hebben we daarom voor je samengevat.

Onderstaand tref je een overzicht van de belangrijkste eisen van ISO 14001: 

Hoofdstuk 4

 • Breng in beeld wie stakeholders/belanghebbenden zijn, wat hun behoeften en verwachtingen zijn en de compliance-verplichtingen worden.
 • Stel vast welke externe en interne belangrijke punten (issues) van invloed zijn op gebied van milieu (SWOT-analyse). Maak hierbij eventueel gebruik van de milieuprestatiemeting van SCCM.

Hoofdstuk 5

 • Stel vast hoe leiderschap en betrokkenheid van de directie geregeld zijn.
 • Stel een beleidsverklaring op.
 • Leg vast wat de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in organisatie zijn

Hoofdstuk 6

 • Bepaal op basis van het levenscyclusperspectief welke milieuaspecten en effecten van toepassing zijn.
 • Stel de risico’s en kansen vast met betrekking aanwezige milieuaspecten.
 • Stel de compliance-verplichtingen vast op gebied van milieu (o.a. wet- en regelgeving).
 • Stel vast welke noodsituaties effect kunnen hebben op het milieu.
 • Stel milieudoelstellingen op incl. actieplan. Bijvoorbeeld met betrekking tot afvalstoffen; energieverbruik / CO2 emissie; gevaarlijke stoffen.

Hoofdstuk 7

 • Stel vast welke middelen beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan o.a. kennis, competenties en bewustzijn van werknemers, interne en externe communicatie en beheersing van documentatie.

Hoofdstuk 8 

 • Leg procedures  van operationele activiteiten (o.a. planning en uitvoering van diensten) vast zodanig dat aan de milieueisen wordt voldaan.
 • Stel een procedure voor inkoop van producten en diensten op.
 • Stel procedures aangaande omgaan met noodsituaties op.
 • Bespreek/oefen het noodplan.

Hoofdstuk 9 

 • Stel een procedure op voor monitoring.
 • Registratie van de monitoring
 • Uitvoeren periodieke interne audit (beoordelen of het managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen.)
 • Uitvoeren jaarlijkse directiebeoordeling.

Hoofdstuk 10 

 • Vaststellen en bijhouden van een procedure voor afwijkingen en nemen van noodzakelijke maatregelen.
 • Vaststellen hoe gewerkt kan worden aan het continu verbeteren.

Wil je meer weten of wil je ondersteuning bij het certificeren voor ISO 14001 of een ander certificaat? Neem dan contact op met uw bedrijvenadviseur of de Cumela Ondernemerslijn via (033) 247 49 99 of via [email protected]