Cumelalid Lentjes Grondverzet

Bedrijfsoverdracht

Er komt een moment dat je na gaat denken over de tijd na je werkende leveren. Meestal is dat niet zo eenvoudig, want als ondernemer ben je eigenlijk altijd aan het werk. Toch is het verstandig om op tijd een plan uit te stippelen, want zo'n proces van bedrijfsoverdracht duurt al gauw 7 jaar. Onze adviseurs kunnen je hierbij helpen.

Procesbegeleiding en koersbepaling

Elke bedrijfsoverdracht is uniek. Daarom gaan we uitgebreid met je in gesprek. Met jou als ondernemer en met je familie, want ook zij zijn nauw betrokken bij je bedrijf. Wie heeft welke rol en wat zijn ieders wensen en behoeften? Wanneer wil je stoppen en wat ga je doen op je oude dag? Wat levert het bedrijf je op en is dat voldoende voor je oude dag? Wat wil je met je bedrijf en wie neemt het over?

We begeleiden je zonder poespas. Wij noemen dat de Cumela Methode. Geen standaard programma's, maar maatwerkgesprekken die precies gaan over wat jij nodig hebt. Dat scheelt tijd en kosten.

Strategie
Aan de hand van deze waardevolle oriënterende gesprekken, de verschillende belangen en relaties schetsen we een reëel toekomstbeeld. We zetten een strategie uit voor de overdracht binnen de familie of verkoop erbuiten en we gaan op zoek naar een potentiële overnamekandidaat. Kies je voor bedrijfsbeëindiging? Ook daarbij begeleiden we je. Gedurende het hele proces staan we voor je klaar. Download het stappenplan bedrijfsoverdracht onderaan deze pagina.

Bedrijfswaardering en financiering

Bedrijfsoverdracht

Wat is je bedrijf waard? Wat levert het op en is dat genoeg om je straks te onderhouden? Wat is de juiste verkoopprijs, zodat junior of de externe koper er ook een goede boterham overhoudt? 

De waarde van een bedrijf wordt bepaald door het aanwezige materieel, de onroerende zaken en de voorraden, het rendement dat door de organisatie wordt behaald en de prognose van de toekomstige resultaten. Bij voortzetting van het bedrijf is vooral de tweede van belang. Daarnaast speelt de marktpotentie en het onderscheidend vermogen een rol, de spreiding van activiteiten en de kwaliteit van je opdrachtgevers.

Ook wordt er naar binnen gekeken, onder meer naar hoe stabiel het management is, is er een duidelijke visie, is er voldoende aandacht voor kostenbeheersing en worden machines goed benut en onderhouden. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk; het financiële plaatje. De resultaten van de afgelopen jaren worden nauwkeurig bestudeerd en een risicoanalyse in breedste zin wordt uitgevoerd.

De beste verkoopprijs
Ga je over tot verkoop van het bedrijf dan is het belangrijk om je bedrijf verkoop klaar te maken. Je werkt toe naar een situatie waarbij je de hoogst mogelijke prijs ontvangt. Ook de koper heeft hier een belang. Immers een goed draaiend bedrijf is gemakkelijker over te nemen en geeft minder risico. Ook voor overdracht in de familie geldt dat het belangrijk is om het bedrijf klaar te maken voor de overname door de opvolger. Hoe beter de rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen des te gemakkelijker de overdracht is te financieren. Uiteraard pikt de belastingdienst ook een graantje mee. Lees meer over de waardebepaling van je bedrijf.

Specialistische ondersteuning

Natuurlijk wil je dat jouw bedrijfsoverdracht soepel gaat. Toch kun je af en toe last hebben van slapeloze nachten. Hoe moet het straks met jouw personeel? Heb je straks wel genoeg inkomen? Maak je geen fouten op juridisch gebied? We begrijpen heel goed dat het soms allemaal heel spannend kan zijn, maar je staat er niet alleen voor.

Laat je begeleiden door onze overnamespecialisten op het gebied van strategie, personeelszaken, juridische zaken, financiering, bedrijfswaardering, organisatieadvies en procesbegeleiding en communicatie om de bedrijfsoverdracht goed te laten verlopen.

Contactpunt Aan- en Verkoop Cumelabedrijven

bedrijfsoverdracht

Het aankopen en verkopen van een bedrijf is een complex proces. We begeleiden je vanaf het begin en helpen je bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het Contactpunt voor Aan- en Verkoop van Cumelabedrijven maakt inzichtelijk welke bedrijven te koop staan en welke worden aangeboden.

Door ons uitgebreide netwerk kunnen we bedrijven met elkaar in contact brengen die qua koop- en verkoopambities op elkaar aansluiten. Dat gaat geheel discreet. Ondernemers kunnen zich gratis laten registreren via Cumela Advies. Lees wat we voor je kunnen doen op de pagina Contactpunt.

Bijeenkomsten bedrijfsoverdracht

Cumela Advies start in het najaar van 2023 met bijeenkomsten voor ondernemers die van plan zijn een bedrijfsoverdracht op te starten of te maken krijgen met bedrijfsoverdracht. Voor junior, senior en andere personen in het bedrijf of de familie die nauw betrokken zijn. Meerdere keren komen de deelnemers bij elkaar om met elkaar over de verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht te praten. Leren van elkaars ideeën en ervaringen staat daarbij voorop. De bedrijfskundig adviseurs begeleiden de bijeenkomsten.

Gebruik de checklist 'Nu starten met bedrijfsoverdracht'
Omdat het traject van bedrijfsoverdracht jaren duurt, is het belangrijk dat je al vroeg begint met nadenken over de toekomst. Check of je daar aan toe bent. Onderneem je nog volop, maar wordt het tijd om nat te denken over de toekomst van je bedrijf? Wil je ervaringen uitwisselen met andere ondernemers die bezig zijn met hun bedrijfsoverdracht? Ga je een bedrijf overnemen en wil je daarover sparren? Schrijf je dan in via [email protected] of  bel met onze bedrijfskundig adviseurs.

Begin op tijd

Een bedrijfsoverdracht is een lang durend proces, want het gaat over hele cruciale beslissingen met een langdurige impact en over grote bedragen. Begin dus op tijd met oriënteren. We geven je een inkijkje in het proces.

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je vragen, wil je sparren of heb je behoefte aan advies op het gebied van bedrijfsoverdracht? Bel onze adviseurs via tel. (033) 247 49 40 of stuur ons een email. We helpen je graag!

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2024