Loonwerkersbijeenkomst Vruchtbare Kringloop Friesland

Datum: 5 september 2019 13:00 uur
Locatie: De Trije Doarpen
Plaats: Kollumerzwaag
Een verantwoord gebruik van mest is van belang voor de bodemorganismen. Op welke manier verschilt de werking van drijfmest en kunstmest in bodem en gewas? Wat is de invloed van kunstmest en drijfmest op de humus en organische stof in de bodem? Kom naar de bijeenkomst ‘Tips voor verantwoord mestgebruik’ op 5 september in Kollumerzwaag!
Toepassing en benutting
Theo Mulder, van handelsbedrijf Mulder Agro, bespreekt op welke manier dierlijke mest slim te benutten is. Vanwege de complexe en variabele samenstelling is gebruik van drijfmest vaak lastiger dan kunstmest. Mulder vertelt over de toepassing, benutting en invloed van bemesting op het bodemleven en de organische stof.

Doorzaaimachine
We bekijken de Optiseeder, een doorzaaimachine die in de bestaande grasmat klavers en kruiden kan doorzaaien.

Programma:
Theo Mulder:

  • Welke mogelijkheden zijn er om de kunstmestgift scherper te stellen? 
  • Wat moet je weten over verschillende stikstofvormen?
  • Waarom is voeding(energie) voor de bodem meer dan een goede N,P, en K-verhouding?
  • Hoe voorkom je dat de kwaliteit van drijfmest tijdens de opslag in kwaliteit afneemt?
  • Helpt fermentatie en composteren daarbij?
Optiseeder:
  • Wat zijn de voordelen van toepassen van klavers en kruiden?
  • Hoe dragen klavers en kruiden bij aan het verbeteren van de bodemgezondheid en structuur van de bodem? 

Loonwerkers zijn in de dagelijkse praktijk vaak de adviseur voor melkveehouders als het gaat om bodemverbetering, wisselbouw, ruwvoerplanning, perceelsgericht bemesten en het benutten van uw ruwvoer in het rantsoen. Voor Vruchtbare Kringloop Noord Nederland reden om samen met CUMELA Nederland op 5 september 2019 een loonwerkersbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze middagbijeenkomst staat bodem en bodembiologie centraal. Komt u ook?

U bent van harte welkom deze interessante loonwerkersbijeenkomst bij te wonen, de toegang is vrij.
Opgave is niet verplicht, maar we stellen het wel op prijs.
 
Wanneer: donderdag 5 september 2019, van 13.00 tot 15.30 uur
Waar: Zalencentrum De Trije Doarpen, Foarwei 116, 9298 JP Kollumerzwaag
Aanmelden: www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/loonwerkersbijeenkomst
Auteur: Gerben Zijlstra en Simon Broekstra