Flora en Fauna

Wet natuurbescherming - Niveau 2

Volg de cursus Wet Natuurbescherming Niveau 2 voor uitvoerders, projectleiders, opzichters en uitvoerders! Je leert dan wat je medewerkers voor Niveau 1 leerden. Dit wordt aangevuld met handvatten om werkinstructies te schrijven, zodat de medewerker weet wanneer hij wat moet doen.

Wet natuurbescherming 
Als ondernemer in de cumelasector heb je bij vrijwel iedere opdracht te maken met de  Wet Natuurbescherming (WNB). Dat is een kaderwet die stelt dat alles wat schadelijk is voor beschermde dier- en plantensoorten verboden is. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Met gedegen en aantoonbare kennis van wat wel en niet mag, voorkom je onnodige overtredingen, vertragingen en kosten.

Opzichters, projectleiders en uitvoerders leren in deze cursus alles wat hun medewerkers voor Wet Natuurbescherming Niveau 1  ook hebben geleerd. Bovendien krijgen ze handvatten voor het schrijven van heldere werkinstructies. Daarin informeren ze medewerkers over lokaal aanwezige beschermde flora en fauna en over de juiste manier van werken.

Handvatten voor het schrijven van heldere werkinstructies

In deze cursus besteden we veel aandacht aan de praktijk in het veld. Na afloop zijn de deelnemers zich bewust van de invloed van de Wet Natuurbescherming op het werk en passen ze de wet toe in de praktijk. We gaan in op wet- en regelgeving, beschermde dier- en plantsoorten en manieren om zorgvuldig te handelen en gedragscodes toe te passen. Ook is er aandacht voor communicatie, werkprocessen en risicomanagement. 

Hoe zit het ook alweer?
Op elke werklocatie dient iemand met Niveau 1 (medewerker / meewerkend voorman) aanwezig te zijn en daarnaast is voor de uitvoerder / projectleider / opzichter / uitvoerder Niveau 2 noodzakelijk. Niveau 3 is voor bedrijfsleiders en eindverantwoordelijke personen van toepassing.

Het certificaat is vooral van belang voor bestekken/opdrachten waarin om aantoonbare kennis van de Wet Natuurbescherming gevraagd wordt, of waarin een gedragscode gehanteerd wordt waarin dit van toepassing is.

Toetsing

Examen

Bijzonderheden

Voor de cursussen over de Wet Natuurbescherming is het niet mogelijk om gecombineerde groepen te maken van verschillende niveaus. De prijs is altijd inclusief lesmateriaal en certificaat. Deelnemers die slagen, ontvangen een erkend certificaat dat 5 jaar geldig is.  Let wel op: het verwerken van de examens kan 2 tot 6 weken duren.