Basis veiligheid

VCA basisveiligheid

Met de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) creëer je meer aandacht voor veilig werken en neemt het aantal ongevallen af. Geen wonder dus dat de diploma’s Basisveiligheid VCA en VOL VCA veelgevraagd zijn in de cumelasector. In deze training zorgen we voor een goede balans tussen theoretische lesstof en toepassing in de praktijk.

Neem voor meer data en locaties contact met ons op!

Om de slagingskans te vergroten, wordt aangeraden om vooraf het lesmateriaal vast door te nemen. Je hebt de keuze uit een e-learning of lesboek. Bij aanmelding krijg je standaard het lesboek opgestuurd, de kosten van het boek zijn €22,50. Wil je liever een e-learning of heb je al een boek, dan kan je dit bij je aanmelding vermelden.

Inhoud

Dankzij persoonlijke aandacht van een ervaren docent heeft deze training al jaren een bijzonder hoog slagingspercentage van meer dan 98 procent. Dat geldt ook voor mensen die normaal gesproken moeilijk leren. Na het volgen van de training is iedere deelnemer in staat het examen Basisveiligheid of VOL VCA af te leggen. Wie slaagt, ontvangt een certificaat dat tien jaar geldig is.

Eigen inzet
Om alle onderwerpen te behandelen, is één dag eigenlijk te kort. Daarom wordt er een flinke eigen inzet gevraagd van de deelnemers. Je krijgt de lesstof zo’n 14 dagen voor de training thuisgestuurd.

In deze training behandelen we onder meerde volgende thema’s:

  • wet- en regelgeving
  • gevaren, ongevallen, risico's en preventie
  • veiligheidsgedrag, taken en overleg
  • procedures en instructie, signalering
  • voorbereiding op noodsituaties
  • gevaarlijke stoffen, brand en explosie
  • machines en gereedschappen
  • elektriciteit en straling
  • ergonomie en persoonlijke beschermingsmiddelen

Nascholing

Theorie code 95

Toetsing

Digitaal examen - Het certificaat is 10 jaar geldig

Bijzonderheden

Als je je aanmeldt, kun je in het opmerkingenveld aangeven of je dat doet voor B-VCA of VOL VCA. De cursus vindt in principe plaats in Nijkerk/regio, maar bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6) kan dat ook bij jou op het bedrijf. 

De VCA-cursussen in Nijkerk zijn op de cumelasector toegespitst, deelnemers zijn ondernemers en medewerkers uit de cumelasector. Voor de cursussen die elders in het land gepland staan werken we samen met door ons geselecteerde aanbieders. Deelnemers aan deze cursussen kunnen ook uit andere sectoren komen. Ook de inhoud en organisatie (cursusboek en examen) kan per aanbieder verschillen.

Deze cursus kan meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van je Code 95. De extra kosten voor registratie van de punten hiervan bedragen ca. € 25,00 per deelnemer.