Functioneringsgesprekken

VCA VOL

Onze praktijk ervaren trainers zorgen voor een goede balans tussen de verplichte lesstof en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk. Door deze inkleuring komt het uiteindelijke doel - meer aandacht voor veilig werken - dichterbij. Je krijgt kennis aangereikt om leidinggevende taken inzake veiligheid goed te kunnen uitvoeren. Na het volgen van de training ben je in staat nog dezelfde dag het examen VOL-VCA af te leggen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 

  • relevante onderwerpen uit de veiligheid-, gezondheid- en milieuwetgeving en Europees recht;
  • het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid;
  • mogelijke gevarenbronnen;
  • toepassen van methodes om veilig werken te bevorderen;
  • het doel van procedures en werkvergunningen kennen en kunnen toepassen;
  • kennen van risico’s en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling en asbest;
  • gevaarlijke stoffen;
  • werken op hoogten.

Nascholing

Theorie code 95

Toetsing

Digitaal examen - Het certificaat is 10 jaar geldig

Bijzonderheden

De cursus kan meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van je code 95. De extra kosten voor registratie van de punten hiervan bedragen ca. € 25,- per deelnemer.

De deelnemer is zich er van bewust dat één dag kort is om alle onderwerpen te behandelen en dat er een flinke eigen inzet gevraagd wordt. De lesstof wordt ca. 14 dagen voorafgaand aan de cursus thuisgestuurd.

De VCA-cursussen in Nijkerk zijn op de cumelasector toegespitst. Voor de cursussen die elders in het land gepland staan werken we samen met door ons geselecteerde aanbieders. Deelnemers aan deze cursussen kunnen ook uit andere sectoren komen. Ook de inhoud en organisatie (cursusboek en examen) kan per aanbieder verschillen.

Bij voldoende aanmeldingen is deze cursus ook op uw bedrijf mogelijk (min. 6 pers.)

Al vele jaren een hoog slagingspercentage: >95%!