Flora en Fauna

Wet Natuurbescherming - Niveau 3

Werkvoorbereiders en bedrijfsleiders zijn eindverantwoordelijk voor de projecten onder hun hoede. Daarom krijgen ze in deze cursus niet alleen het praktische gedeelte van de Wet Natuurbescherming (WNB) uitgelegd, maar leren ze ook om vooraf een helder Plan van Aanpak op te stellen. Zo’n Plan van Aanpak (met daarin een risico-analyse en risico-management) richt zich vooral op de juridische aspecten.

Voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders
Als ondernemer in de cumelasector heb je bij vrijwel iedere opdracht te maken met de Wet Natuurbescherming (WNB). Dat is een kaderwet die stelt dat alles wat schadelijk is voor beschermde dier- en plantensoorten verboden is. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Met gedegen en aantoonbare kennis van wat wel en niet mag,voorkomt je onnodige overtredingen, vertragingen en kosten.

Ze leren ook om vooraf een helder Plan van Aanpak op te stellen.

In deze cursus  besteden we veel aandacht aan de praktijk in het veld. Na afloop zijn de deelnemers zich bewust van de invloed van de wetgeving op het werk en passen ze de wet toe in de praktijk. We gaan tijdens de cursus in op wet- en regelgeving, beschermde dier- en plantsoorten en manieren om zorgvuldig te handelen en gedragscodes toe te passen. Ook is er aandacht voor communicatie, werkprocessen en risicomanagement. Uiteindelijk komt dat allemaal samen in het schrijven van een gedegen Plan van Aanpak.  

Hoe zit het ook alweer?
Op elke werklocatie dient iemand met Niveau 1 (medewerker /meewerkend voorman) aanwezig te zijn en daarnaast is voor de uitvoerder, projectleider, opzichter en uitvoerder Niveau 2 noodzakelijk. Niveau 3 is voor bedrijfsleiders en eindverantwoordelijke personen van toepassing.

Het certificaat is vooral van belang voor bestekken/opdrachten waarin om aantoonbare kennis van de Wet natuurbescherming gevraagd wordt, of waarin een gedragscode gehanteerd wordt waarin dit van toepassing is.

Voorkennis

Anders
Enige kennis van Flora- en Faunawet en het werken met plannen van aanpak is gewenst.

Toetsing

Examen

Bijzonderheden

Voor de cursussen over de Wet Natuurbescherming is het niet mogelijk om gecombineerde groepen te maken van verschillende niveaus. De prijs is altijd inclusief lesmateriaal en certificaat. Deelnemers die slagen, ontvangen een erkend certificaat dat 5 jaar geldig is. Let wel op: het verwerken van de examens kan 2 tot 6 weken duren.