BHV

BHV / EHBO

Letsel en schade bij werknemers en bezoekers wil je natuurlijk voorkomen. En áls er al gewonden vallen, wil je dat ze zo snel mogelijk worden bijgestaan. Daar is bedrijfshulpverlening (BHV) voor. In veel gevallen zijn bedrijven ook wettelijk verplicht minimaal één bedrijfshulpverlener te hebben.

Inhoud

Deelnemers worden in deze training opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Dat betekent onder meer dat je getraind wordt om noodsituaties op een juiste manier in te schatten en aan te pakken. Je leert eerste hulp te verlenen en welke verbandmiddelen te gebruiken.

Je leert hoe je een slachtoffer moet benaderen, hoe met brand- en explosiegevaar om te gaan en hoe je met diverse partijen (professionele hulpverleners) communiceert. Aan de orde komt het alarmeren en evacueren van collega's en hoe je de hulpverleningsorganisaties waarschuwt en met hen samenwerkt.

Nadat je de training met goed gevolg hebt afgerond mag je jezelf bedrijfshulpverlener noemen. 

Bijzonderheden

Deze cursus kan meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van uw Code 95. De kosten voor registratie van de punten voor Code 95 bedragen ca. € 25,00 euro per deelnemer.

De standaardtraining die we aanbieden is gericht op BHV-ers. Als je een officiële EHBO-training (2 dagen) wil volgen, is dat ook mogelijk, neem dan contact met ons op. 

In sommige gevallen is er voor beginnende BHV-ers een deel zelfstudie nodig om aan de training mee te kunnen doen.