bodem

Bodemadviseur in de praktijk: een spade dieper

Via de training bodemadviseur in de praktijk ga je letterlijk een spade dieper in op de bodem om daarna aan de slag te kunnen gaan als adviseur bodem. Deze training is een stevige inhoudelijke aanvulling op de al bestaande trainingen: ‘Bodem basis’ en 'Bodemtraining voor ondernemer en zijn medewerkers'. Om te benadrukken hoe belangrijk de sectie Agrarisch Loonwerk deze training vindt hebben zij een belangrijk deel van de ontwikkelingskosten gefinancierd.

Inhoud

Tijdens de training Adviseur bodem worden de deelnemers in acht dagdelen, verspreid over 7 maanden ‘te velde’ getraind tot adviseur bodem. De trainingen vinden plaats bij PPO te Lelystad. De opzet van de training gaat uit van drie invalshoeken: fysisch, biologisch en chemisch. Naast de technisch inhoudelijke kennis van bodem en bemesting wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de adviesvaardigheden van de deelnemers.

Voorkennis

basiskennis bodem

Bijzonderheden

De training wordt uitgevoerd door Everhart van Essen, deskundig en enthousiast bodemkundige. Everhart werkt bij Aequator groen & Ruimte. De training ‘een spade dieper!’ is een samenwerking van Aequator en Cumela Opleiding & Training. Vanuit het project ‘Boer bij kennis’ (Ministerie van LNV) is een startsubsidie verstrekt.