Flora en Fauna

Wet Natuurbescherming - Niveau 1

Als ondernemer in de cumelasector heeft u bij vrijwel iedere opdracht te maken met de Wet Natuurbescherming (WNB). Dat is een kaderwet die stelt dat alles wat schadelijk is voor beschermde dier- en plantensoorten verboden is. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Met gedegen en aantoonbare kennis van wat wel en niet mag, voorkomt u onnodige overtredingen, vertragingen en kosten.

Bovendien stelt de wetgever ook eisen aan die aantoonbare kennis: op iedere werklocatie moet een medewerker met het certificaat Niveau 1 aanwezig zijn. In deze cursus leggen we niet alleen de impact van de wet op het werk uit, maar vertalen we de wet ook in manieren om zorgvuldig te handelen in de praktijk.

De training WNB Niveau 1 behandelt de relevante wet- en regelgeving en heeft daarbij oog voor de praktijk buiten. We maken de theorie bijvoorbeeld inzichtelijk met praktijkvoorbeelden uit de cumelasector.

Deelnemers krijgen een grotere kennis van beschermde dieren- en plantensoorten, leren hoe ze door zorgvuldig handelen de gedragscodes kunnen toepassen en krijgen handvatten aangereikt om hun communicatie en uw werkproces te verbeteren. 

Hoe zit het ook alweer?

Op elke werklocatie dient iemand met Niveau 1 (medewerker / meewerkend voorman) aanwezig te zijn en daarnaast is voor de uitvoerder / projectleider / opzichter / uitvoerder Niveau 2 noodzakelijk. Niveau 3 is voor bedrijfsleiders c.q. eindverantwoordelijke personen van toepassing.

Het certificaat is vooral van belang voor bestekken/opdrachten waarin om aantoonbare kennis van de Wet Natuurbescherming gevraagd wordt, of waarin een gedragscode gehanteerd wordt waarin dit van toepassing is.

Toetsing

examen

Bijzonderheden

Voor de cursussen over de Wet Natuurbescherming is het niet mogelijk om gecombineerde groepen te maken van verschillende niveaus. De prijs is altijd inclusief lesmateriaal en certificaat. Deelnemers die slagen, ontvangen een erkend certificaat dat 5 jaar geldig is.  Let wel op: het verwerken van de examens kan 2 tot 6 weken duren.