keuren van

Keuren van elektrische arbeidsmiddelen NEN3140

Elektrische arbeidsmiddelen, zoals elektrische handgereedschappen en machines, moeten regelmatig gekeurd worden om zeker te weten dat er veilig mee gewerkt kan worden. De Nederlandse norm voor dit soort keuringen is de NEN 3140. Deze cursus leidt de deelnemers op tot NEN 3140 keurmeester. Dat betekent dat ze zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uit mogen voeren.

Inhoud

In deze cursus behandelen we de theorie en de praktijk. In het theoretische gedeelte gaan we in op onder meer het begrip keuringsbevoegdheid, de risico’s van het werken met elektriciteit en de klasse-indeling van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen. Verder behandelen we de theorie achter metingen, grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand, weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom. Tot slot behandelen we visuele inspectie en de administratieve afhandeling van keuringen volgens NEN 3140.

In het praktijkgedeelte behandelen voeren de deelnemers cases, keuringen en metingen uit aan (deels) geprepareerde arbeidsmiddelen onder begeleiding van de docent. Daarbij maken ze onder meer gebruik van veel verschillende gangbare merken en modellen. 

Bijzonderheden

Heb je geen technische of elektrotechnische vooropleiding? Geen probleem. Dat is niet noodzakelijk om NEN 3140 keuringen te mogen uitvoeren.