Bedrijfsleer basis

Bedrijfsleer Basis

Cumela-ondernemers ondernemen uit liefde voor het vak. Maar om dat vak uit te kunnen oefenen, moet de bedrijfsvoering wel op orde zijn. Deze cursus is dé basiscursus bedrijfseconomie voor cumelaondernemers. Je leert de betekenis en toepassing van basisbegrippen uit de fiscale en bedrijfseconomische boekhouding en leert een eenvoudige kostprijsberekening te maken.

Inhoud

De cursus is opgesplitst in drie thema’s:
 

  • Fiscale boekhouding: bij dit thema behandelen we uitgaven, ontvangsten en administratie, gaan we dieper in op de kosten en opbrengsten van cumelabedrijven en kijken we naar de exploitatierekening, de begin- en eindbalans en de vermogensvergelijking.
  • Bedrijfseconomische boekhouding: bij dit thema behandelen we de bedrijfseconomische verlies- en winstrekening, de rente en rentabiliteit van het eigen vermogen en verschillende inkomensbegrippen.
  • Kostprijsberekeningen: dit thema behandelt het doel en het maken van kostprijsberekeningen aan de hand van een rekenmodel. 

Voorkennis

MBO werk- en denkniveau

Toetsing

Schriftelijk examen

Bijzonderheden

Behoefte aan meer uitleg? Dan kun je een extra bijspijkerdag volgen. Tijdens de cursus kun je besluiten of je hier gebruik van maakt.