Keuren

Keuren van (land)bouw-, tuin- en parkmachines

Machines, apparaten, gereedschappen en installaties moeten geregeld gekeurd worden. Dat om te zorgen dat er goed en veilig mee gewerkt kan worden, maar ook omdat het wettelijk verplicht is. De deskundige die zo’n keuring uitvoert, kun je inhuren – of hij kan in je bedrijf werken. In deze cursus worden deelnemers opgeleid om machines te keuren volgens de nationale wetgeving (het Arbobesluit). Na het afronden van de cursus krijg je het certificaat Keurmeester uitgereikt. Daarmee ben je aantoonbaar deskundig.

Inhoud

In deze cursus gaan we in op de volgende onderwerpen:
 

  • Achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering) landbouwmachines
  • Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit, hoofdstuk 7)
  • Wegenverkeerswet
  • Arbowet en productaansprakelijkheid
  • Onafhankelijkheid van de keurmeester landbouwmachines
  • Materieelbeheersysteem
  • Noodzakelijke aanpassingen aan landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines
  • Noodvoorzieningen, aanbrengen van waarschuwingsvoorschriften
  • Testen van landbouwmachines, tuinmachines en bouwmachines
  • Rapportage van uitgevoerde keuringen aan landbouwmachines

We behandelen de theorie én gaan in op de praktijk. Onder toezicht van de docent worden daadwerkelijk arbeidsmiddelen visueel gekeurd, getest en uitgemeten.

Voorkennis

Anders

Bijzonderheden

Voldoende technische kennis en enige ervaring met de arbeidsmiddelen waar mee wordt gewerkt.

De cursusprijs is inclusief cursusboek, lunch, praktijkexamen en certificaat Keurmeester.

Let op: landbouwvoertuigen zoals tractoren welke  harder dan 40 km per uur rijden moeten vanaf 2021 een APK ondergaan. Deze training heeft betrekking op de Arbowettelijk verplichte keuring en is geen APK.