Klimaatwerk in Uitvoering

Datum: 27 september 2018 12:30 uur t/m 16:00 uur
Locatie: MKB-Infra Veenendaal, Nieuweweg 226
Plaats: VEENENDAAL
De waarde van goede samenwerking tussen brancheorganisaties kent CUMELA Nederland op diverse onderwerpen. Zo ervaren we bijvoorbeeld ook een prettige samenwerking met onze collega’s van MKB-infra rondom vraagstukken zoals o.a. “Kabels & Leidingen”, “Het Nieuwe Draaien” en “Aanbestedingen”. Daarom doet het ons deugt dat we u mogen uitnodigen voor het volgende evenement bij MKB-Infra in Veenendaal.

KLIMAATWERK IN UITVOERING!      BIJEENKOMST VEENENDAAL 27 SEPTEMBER

Op donderdag 27 september 2018 organiseert MKB INFRA een bijeenkomst om u voor te lichten en met u in gesprek te gaan over de noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. MKB INFRA heeft zich verbonden aan het TKI Deltatechnologie. Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan via open convenanten. De Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en de Hanzehogeschool zijn hier als onderzoek- en kennispartners bij betrokken, evenals www.buitenruimte.info en Building Changes.

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Deze zomer hebben we hier al goed de gevolgen van kunnen merken. In steden is er meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur.

Tijdens de bijeenkomst wordt u voorgelicht over de praktische methodes om vooruitlopend op toekomstige normen en voorwaarden nu al te werken aan de voorkoming van hittestress en wateroverlast.

Klimaat adaptatie in de GWW: Wat doet u daarmee?

Locatie: MKB-Infra Veenendaal

Inloop vanaf 12.30 met een broodjeslunch.

Programma Klimaatbestendige Stad

1.            Introductie Klimaatbestendige Stad: de resultaten tot nu! Kosten en baten van een klimaatbestendige inrichting samengebracht in een handzaam voorbeeldenboek.

2.            Lopend onderzoek naar Hittebestendige Stad vanuit de Hogeschool van Amsterdam: welke maatregelen zijn nodig om steden hittebestendig in te richten. Een presentatie van de feiten en fabeltjes!

3.            De Infiltrerende stad is een tweejarig onderzoeksprogramma naar het functioneren van waterpasserende verharding in Nederland. Wat werkt wel, wat werkt niet, onderzoeken we de komende twee jaar met een breed consortium van Hogescholen, gemeenten en MKB bedrijven.

4.            Hoe kunnen we komen tot klimaatbestendige aanbestedingen. Van EMVI naar KMVI? In deze interactieve sessie willen we met u verkennen hoe de markt kan helpen om gemeenten klimaatbestendig te maken.

Einde om 16.00 uur.

Het aantal plaatsen is beperkt. Meldt u zich daarom snel aan via de button hier rechtsboven (u dient ingelogd te zijn).

 

Auteur: Nico Willemsen