'Grip op data' - Ledenbijeenkomst sectie Agrarisch Loonwerk

Datum: 6 december 2018 13:45 uur t/m 18:30 uur
Locatie: Wageningen Plant Research, Edelhertweg 1
Plaats: LELYSTAD
Het lijkt erop dat er sprongen gemaakt gaan worden in het uitwisselen van data. In Duitsland gaat het initiatief www.agrirouter.de begin volgend jaar de markt op. Datasnelwegen gaan boeren en agrarische ketens met elkaar verbinden. Wat betekenen de komst datasnelwegen voor de positie van de cumelabedrijven actief in het agrarisch loonwerk?

De sectie Agrarisch loonwerk wijdt een themabijeenkomst aan dit onderwerp. Een prima gelegenheid om u te informeren, te inspireren en te netwerken met collega’s uit andere delen uit het land.

Data-uitwisseling op het cumelabedrijf
De sectie doet verslag van de activiteiten die zij onderneemt om data-uitwisseling op het cumelabedrijf te stimuleren. We delen onze bevindingen met u. Vervolgens zullen Gerben Donker (Rovecom), Theo Menting (AgroVision) en Harmen Wollerich (Dacom/Agco) vertellen wat ze voor loonbedrijven kunnen betekenen en hoe ze tegen loonwerk en data-uitwisseling aankijken. Daarna volgt een forumdiscussie met de zaal.

JoinData, wat is de betekenis voor cumelabedrijven?
Wat betekent dit initiatief (getrokken door het agrobedrijfsleven) voor boer en cumelabedrijven? Wat kunnen agrariërs met alle data? Hoe zien ze de rol van loonwerkers in dit geheel? Jos Tholen van JoinData zal in zijn inleiding ingaan op deze vragen.

Rondleiding Wageningen hoofdlocatie Open Teelten
We maken met Jacob de Jong een rondgang over het akkerbouwbedrijf van de WUR in Lelystad. Dit bedrijf van 700 hectare is zowel in gebruik als proef- en als productielocatie. We bekijken een aantal machines die ingezet worden voor precisielandbouw.

Actualiteiten agrarisch loonwerk
Negen van uw collega’s vormen samen het sectiebestuur Agrarisch loonwerk. Samen bepalen zij namens u welke onderwerpen voor agrarisch loonwerk prioriteit krijgen bij CUMELA Nederland. We bespreken een aantal actualiteiten met u.

Het programma:
13:15 uur: Ontvangst bij WUR Open Teelten, Edelhertweg 1 , Lelystad
13.45 uur: Opening door Corné Vinke
- Actualiteiten sectie Agrarisch loonwerk
- Data-uitwisseling met cumelabedrijven (introductie)
- Korte leidingen door:
Gerben Donker (Rovecom)
Theo Menting (AgroVison)
Harmen Wollerich (Dacom/Agco)
- Forumdiscussie (insteek perceel/klant, koppeling met machines, verdienmodel met data)
- Inleiding Jos Tholen, JoinData. Wat is de betekenis voor de cumelasector?
- Rondleiding bij WUR Open Teelten (o.a. met precisietechnieken die ze inzetten)
17:00  – 18:30 uur: Borrel en buffet

De sectie Agrarisch loonwerk nodigt u van harte uit voor deze ledenbijeenkomst.
De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor leden van CUMELA Nederland. Ondernemers, bedrijfsleiders en eventueel hun opvolgers van lidbedrijven zijn van harte welkom. Met de aanmeldknop op deze pagina (zichtbaar na inloggen) meldt u zich aan voor de bijeenkomst.

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: Sectie Agrarisch loonwerk, november 2018