Studieclub Noord-Oost Brabant - Verkeer

Datum: 10 december 2019 19:30 uur t/m 22:30 uur
Locatie: Profile Tyre Centre Den Bosch, Moeskampweg 11
Plaats: Den Bosch
Er is de laatste tijd veel veranderd in de regelgeving rond de voertuigen waar we in onze sector mee werken. Er komt nog meer. Laat u bijpraten op dinsdag 10 december bij de tweede studieavond van dit seizoen van de studieclub Noord-Oost Brabant.

Voor deze avond zijn we te gast bij Profile Den Bosch. Zij ontvangen ons met koffie en een bedrijfspresentatie. Deze vestiging van Profie is de grootste van Nederland en heeft een afdeling gespecialiseerd in landbouw, grondverzet en industrie.

Landbouwverkeer veilig op weg
Hero Dijkema, beleidsmedewerker (land)bouwverkeer en vervoer bij CUMELA Nederland, gaat in op actuele zaken rond het landbouwverkeer. Hij bespreekt de nieuwe wettelijke eisen aan landbouwvoertuigen, zoals goedkeuringseisen en de remmen van getrokken materieel. Ook de aankomende registratie, kentekens voor (land)bouwvoertuigen, snelheidsverhoging naar 40 km/u en APK-plicht voor snelle tractoren komen aan de orde.

VVN Maasland
Jan Willems geeft nader uitleg geven over de plannen rond de verkeerseducatie met (land)bouwverkeer in de gemeentes Oss en Bernheze in de eerste 2 weken van februari 2020. Daarbij is vooral behoefte aan jonge chauffeurs die de voorlichting willen verzorgen. Denkt u vooraf na over of u daar een bijdrage aan wilt en kunt leveren en in welke vorm?

Programma: 
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Bedrijfspresentatie Profile Den Bosch door Joost Mulder
20.15 uur: Verkeer door Hero Dijkema (deel 1)
21.00 uur: Korte pauze
21.15 uur: Verkeer door Hero Dijkema (deel 2)
22.00 uur: Verkeerseducatie door Jan Willems
22.10 uur: Rondleiding door de panden van Profile

Aansluitend een netwerkborrel, aangeboden door Profile Den Bosch.
U bent, samen met uw partner en/of bedrijfsopvolger van harte welkom op 10 december bij aan de Moeskampweg 11 in Den Bosch.
Voor onze gastheer is het van belang te weten op hoeveel personen zij mogen rekenen. Meldt u zich daarom even aan via de aanmeldknop hieronder?

Namens het bestuur van de studieclub Noord-Oost Brabant, graag tot ziens!

Auteur: Wilco Emons