verkeersveiligheid

Veilig werken langs de weg

Werk jij geregeld langs de weg? Dan weet je hoe eenvoudig gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En dat het echt geen overbodige luxe is om veilig je werkzaamheden uit te kunnen voeren. In deze training leer je de richtlijnen en regels voor het veilig werken langs de weg. Daarbij werken we veel vanuit praktijksituaties, maar behandelen we ook theoretische aspecten, zoals wet- en regelgeving.

Inhoud

We gaan in op de relevante theorie uit de Wegenverkeerswet en de Arbowetgeving. Daarnaast behandelen we de CROW richtlijnen en gedragsnormen voor het werken langs de weg. Verder komen veiligheidskleding, het lezen van een tekening, het werken met een stappenplan en het nemen van verkeersbegeleidende maatregelen aan de orde. 

Nascholing

Theorie code 95

Bijzonderheden

De training vindt in principe plaats op het terrein van de opleider, maar bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10) kan dat ook bij jou op het bedrijf. 

Deze training wordt aanbevolen voor mensen die werkzaamheden op of langs de openbare weg verrichten.
De training kan bij enkele opleiders meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van de Code 95.

De extra kosten voor registratie van de punten daarvoor bedragen ca.€ 30,00 per deelnemer.

Men ontvangt een certificaat dat 5 jaar geldigheid heeft.