Verkeer en vervoer

Trekkers en mobiele machines rijden dagelijks van de bedrijfsvestiging naar diverse werklocaties met lading en werktuigen. Een goede toegang tot de openbare weg is daarom essentieel voor de dienstverleners in de cumelasector. De inzet van landbouwvoertuigen en het gebruik maken van de openbare weg is echter niet zonder regels. Zo stelt de Regeling voertuigen eisen aan (land)bouwvoertuigen en er komen een T-rijbewijs en een kenteken voor tractoren. De cumelasector heeft bovendien te maken met wetgeving voor het vervoer van afvalstoffen en van gevaarlijke stoffen. CUMELA Nederland streeft er naar om de voertuigveiligheid van (land)bouwvoertuigen te vergroten en ijvert voor veilige, doorgaande routes voor deze voertuigen.