Grondverzet en cultuurtechniek

Cumelabedrijven hebben zich de afgelopen decennia meer en meer gericht op cultuurtechnische werken, infra en grondverzet. Bijna 1200 lidbedrijven vormen de sectie Grondverzet en cultuurtechniek en CUMELA Nederland ondersteunt deze bedrijven met op maat gesneden bedrijfsadvisering en specifieke belangenbehartiging. De brancheorganisatie speelt in op ontwikkelingen in de (politieke) praktijk voor het groene buitengebied en infrastructurele werken. Uitgangspunt daarbij is constructief samenwerken in het creëren van optimale speelruimte voor MKB-bedrijven en opkomen voor kwaliteit en creativiteit met zo weinig mogelijk regeldruk en certificeringszucht.