CUMELA Advies

14 januari 2013
Vragen, behoefte aan ondersteuning of het verbeteren van uw bedrijfsprestaties? De zakelijke adviseurs van CUMELA Advies bieden aan individuele cumelabedrijven specifieke ondersteuning.

Hun brede ervaring met de adviespraktijk maakt dat uw vraagstuk snel herkend en opgepakt wordt en de adviseurs kennen de weg naar de oplossing. Daarnaast verzorgd CUMELA Advies met regelmaat workshops en informatiebijeenkomsten om ondernemers voor te lichten over ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving. De werkzaamheden van CUMELA Advies zijn ondergebracht in de vakgroepen:

  • Bedrijf en Strategie
  • Certificering
  • Juridische zaken
  • Personeel
  • Milieu en ruimte
  • Verkeer

De adviseurs werken volgens een vast uurtarief op basis van een vooraf overeengekomen totaalprijs. Leden van CUMELA Nederland ontvangen per kalenderjaar tot en met contributieklasse 6 twee uur gratis advies. Vanaf contributieklasse 7 ontvangen leden per kalenderjaar vier uur gratis advies.