Cumela Advies

14 januari 2013
Vragen, behoefte aan ondersteuning of het verbeteren van uw bedrijfsprestaties? De adviseurs van Cumela Advies bieden aan individuele cumelabedrijven specifieke ondersteuning. Je kunt terecht bij Advies met vragen over Juridische Zaken, Certificering, Milieu & Ruimte, GWW, Bedrijf & Strategie en Personeel & Arbeid.

Een brede ervaring met de adviespraktijk maakt dat uw vraagstuk snel herkend en opgepakt wordt. De adviseurs kennen de weg naar de oplossing. Daarnaast verzorgt Cumela Advies met regelmaat workshops en informatiebijeenkomsten om ondernemers voor te lichten over ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving. De werkzaamheden van Cumela Advies zijn ondergebracht in de vakgroepen:

  • Juridische zaken
  • Certificering
  • Bedrijf en Strategie
  • Milieu en ruimtelijke ordening
  • GWW-Advies
  • Personeel en arbeid

De adviseurs werken volgens een kostendekkend uurtarief of op basis van een vooraf overeengekomen totaalprijs. Onze leden ontvangen per kalenderjaar tot en met contributieklasse zes twee uur gratis advies. Vanaf contributieklasse zeven ontvangen onze leden per kalenderjaar vier uur gratis advies.

Meer informatie
Heb je specifieke vragen of zoek je ondersteuning bel dan met (033) 247 49 40 of mail naar: advies@cumela.nl. Ook kun je met vragen terecht bij de Cumela-Ondernemerslijn via (033) 247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl. Deze breng je wanneer dat nodig is vervolgens in contact met de adviseur die kan helpen meedenken of het antwoord heeft op je vraag.  

Overzicht dienstverlening:

Juridische zaken
Juridisch advies
Ondersteuning bij verkeersregelgeving, procedures en boetes
Incasso’s
Advocaat

Certificering
Begeleiding bij opzet, implementatie en onderhoud van kwaliteitssystemen (kwaliteit, arbo, milieu, voedselveiligheid)
Bedrijven kunnen op basis hiervan certificeren voor VCA, ISO, GMP, VKL, Groenkeur, Kwalibo, CO2 Prestatieladder en diverse BRL’s
Uitvoeren van interne audits

Bedrijf en strategie
Financiële doorlichting
Digitalisering
Bedrijfskundig advies
Coaching managementvaardigheden
Bedrijfsopvolging/bedrijfsovername
Strategieontwikkeling
Organisatieadvies

Milieu en ruimtelijke ordening
Begeleiding en advies bij:
Omgevingsrecht
Bestemmingsplannen
Bedrijfsverplaatsing
Vergunningen (milieu/bouw/overig)
Milieumeldingen

GWW-advies
Technische projectondersteuning bij prekwalificaties en aanbesteding
Documentenstroom bij inschrijvingen
Beoordeling overeenkomsten
Conflictbemiddeling

Personeel en Arbeid
Personeelsbeleid
Toepassingen van Cao’s
Loonstrookcontrole
Advies bij ontslagzaken
Sociale zekerheid
Arbo