Hulp bij certificering

De jungle van certificeringen

Datum: 6 december 2022
Laatst bijgewerkt: 6 december 2022
Door:
Elk jaar helpen wij bij Cumela Advies een groot aantal bedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, BRL 7000, CO2-Prestatieladder, Safety Culture Ladder, GMP en VKL. Regelmatig krijg ik dan ook de vraag: zijn al die certificaten nu echt nodig? Ik ga hier in dit artikel graag op in.

In de basis toont een certificaat, in welke vorm dan ook, een bepaalde mate van kwaliteitsborging aan. Een behaald certificaat is een schriftelijke verklaring die als bewijs dient om aan te tonen dat een organisatie bijvoorbeeld efficiënt, veilig of milieubewust bewust werkt. Opdrachtgevers, zoals overheidsorganen of (hoofd)aannemers, zoeken naar deze borging en vragen daarom bij een aanbesteding regelmatig om bepaalde certificaten. Het werk of de opdrachtgever bepaalt of een kwaliteits-, veiligheids- of milieucertificaat nodig is. Bedrijven besluiten vervolgens om deze certificaten al dan niet te halen om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding of om simpelweg een werk te mogen uitvoeren voor een opdrachtgever.

Is certificering verplicht?

In principe is het halen van een certificaat geen verplichting. In de wet- en regelgeving is nergens opgenomen dat bedrijven zich moeten laten certificeren. Het voldoen aan de verscheidene normeisen is echter essentieel. Dit om richting opdrachtgevers te kunnen aantonen dat een organisatie aan de benodigde vereisten voldoet om een werk te mogen uitvoeren. Opdrachtgevers zoeken een methode om de kwaliteit te borgen en zijn tot op zekere hoogte vrij om te eisen wat zij relevant achten. Vervolgens is het aan de uitvoerende partij om de keuze te maken of die hieraan wil voldoen. Voldoe je hier niet aan, dan doe je niet mee. Het is dus geen verplichting, maar de marktwerking zorgt ervoor dat dit gevoelsmatig wel zo is.

Wat levert het mij op?

Uiteraard zijn er ook positieve zaken voor de bedrijfsvoering. Het werken conform een managementsysteem draagt bij aan beter inzicht in het bedrijf, zorgt voor een betere controle over de processen en vermindert de kans op faalkosten. Het werken conform een certificaat op veiligheidsgebied draagt bij aan het verkleinen van de kans op incidenten, minder kans op uitval van medewerkers en minder schades.

Welke certificeringen komen veel voor in de branche?

Elke aanbesteding of opdracht is anders, maar in de basis eisen opdrachtgevers veelal dezelfde typen certificaten. Hier zie je welke certificeringen dat zijn, met daarnaast een korte toelichting.

Certificeringen

Ondersteuning vanuit Cumela Advies

Veel leden worden bij het opzetten, vernieuwen of controleren van het managementsysteem ondersteund door onze adviseurs. Wij kennen de sector en weten wat wij adviseren. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met mij of mijn collega’s via de Ondernemerslijn of ga naar Cumela.nl/advies.