zeeland en friesland

Zeeland en Fryslân onderzoeken wensen cumelaondernemer

Datum: 26 oktober 2022
Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2022
Door: Age Sjoerd Dijkstra
Wanneer het bestemmingsplan geen ruimte geeft voor jouw wensen als cumelaondernemer, dan kun je de gemeente vragen om het aan te passen, mits jouw plannen passen binnen de omgevingsverordening van de provincie. In Friesland en Zeeland schoot Cumela met succes ondernemers te hulp toen de omgevingsverordening geen ruimte gaf voor hun wensen.

Als adviseurs ruimtelijke ordening van Cumela Advies houden wij continu de ontwikkelingen in de gaten bij de landelijke overheid, provincies en gemeenten. Als er een visie, verordening of ander plan ter inzage komt te liggen en we het zinvol vinden om hierop te reageren, dan maken wij daar gebruik van. Ons doel: de belangen van onze leden behartigen. Met deze doelstelling in gedachten hebben wij ook gereageerd op de omgevingsverordening van de provincies Fryslân en Zeeland. Wij wilden dat onze ondernemers meer mogelijkheden krijgen voor de vestiging of uitbreiding van bedrijfslocaties en daarom hebben wij eerst zienswijzen ingediend.

Meerderheid voor onderzoek

De volgende stap was onze stem laten horen. Dat gebeurde bij provincie Fryslân op 6 april jl. Toen heeft Cumela Friesland-voorzitter Stefan Speelman ingesproken tijdens een Statencommissievergadering. De ChristenUnie (CU) pakte dit op en diende op 21 september een motie in bij de Provinciale Staten. In de motie vraagt de CU om onderzoek naar de wensen van cumelaondernemers. Deze motie is met 30 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Goed nieuws voor onze sector, want nu gaat de provincie onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische hulpbedrijven te verruimen.

Ook succes in Zeeland

Ook in Zeeland vierden we een succes. Een zienswijze insturen, vormt een klein onderdeel van het proces. Je kunt het verschil maken door persoonlijk in gesprek te gaan en te laten zien wat je doet. Mede naar aanleiding van de zienswijze kregen meerdere van onze leden bezoek van Statenleden en gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Het CDA en de SGP in de Provinciale Staten brachten vervolgens een motie in tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 oktober. Ook deze motie vroeg om onderzoek naar de wensen van cumelaondernemers en kwam er doorheen. Dit betekent dat in Zeeland een vergelijkbaar onderzoek gaat plaatsvinden als in Friesland. 

Wees alert

Als je je bedrijf wilt uitbreiden of vestigen, dan kijk je naar wat in het betreffende bestemmingsplan van de gemeente staat. Past je plan niet, dan kun je de gemeente vragen om mee te werken aan een wijziging van dit bestemmingsplan. Je plan moet dan wel passen binnen de regels die de provincie stelt in haar omgevingsverordening. Wees daarom alert: hoe ruimer de mogelijkheden in de omgevingsverordening, hoe meer er kan. Neem gerust contact op met Cumela Advies als je wilt sparren over jouw wensen en mogelijkheden.