bouwplaats 3

Kies voor de juiste machines en werkwijze

Datum: 12 september 2023
Laatst bijgewerkt: 13 september 2023
Door: Age Sjoerd Dijkstra
Voor elk bouw- of aanlegproject waarvoor een vergunning nodig is moet je de stikstofemissie in beeld brengen. Bij een nieuwe bedrijfsloods en ook bij het aanleggen van een sloot of weg. Meestal maakt de opdrachtgever deze berekening, maar bij Cumela Advies merken we ook dat leden hier steeds vaker mee te maken krijgen.

Bij het uitvoeren van bouw- en aanlegprojecten komt stikstof vrij. Dat komt omdat materieel met een verbrandingsmotor stikstofoxiden uitstoot, zoals de kraan, de vrachtauto’s en de busjes met personeel. Wanneer een dergelijk project zich binnen 25 kilometer van één of meerdere Natura 2000-gebieden bevindt, moet worden berekend of de natuur in deze Natura 2000-gebieden hierdoor niet verslechtert. Het grootste gedeelte van Nederland valt binnen deze 25 kilometer. Vindt een project heel dicht bij een Natura 2000-gebied plaats, binnen een straal van ongeveer een kilometer of minder, dan kan er zelfs bij relatief kleine projecten sprake zijn van een effect. Het is wel van belang om te beseffen dat de vergunningaanvrager voor een project ook degene is die de stikstofberekening moet aanleveren. Bouw je zelf een loods, dan moet je dat zelf doen. Neem je het aanleggen van een watergang aan, dan moet de opdrachtgever dat doen. Hij kan wel vooraf vragen met welk materieel je komt.

Tegenwoordig zien we dat er in de aanvragen alleen maar met Stage V-machines wordt gerekend

Inzet materieel

Bij de berekening van de stikstofuitstoot wordt ook gekeken naar welke voertuigen er worden gebruikt. Daarbij maakt het dus een groot verschil of je met een Stage IIIb-machine met een relatief hoge stikstofuitstoot komt of met een Stage V-machine waarbij de emissie van stikstofoxiden fors is verlaagd. Het is daarom van belang om bij het opstellen van de berekening via de Aerius Calculator goed na te denken over de machines die je gaat gebruiken. Tegenwoordig zien we dat er in de aanvragen alleen maar met Stage V-machines wordt gerekend. Hou daar als uitvoerder ook rekening mee.

In de berekening speelt ook een rol welke voertuigbewegingen er eerst waren die nu vervallen. Graaf je op een perceel dat eerder akkerbouwgrond was, dan kun je aangeven dat daar bijvoorbeeld normaal werd geploegd en met een rotorkopeg werd gewerkt. Was dat met een oude Stage IIIb-trekker, dan heb je al een compensatiepost.

Aanpak

De genoemde voorbeelden maken duidelijk dat het belangrijk is om goed na te denken wie je een Aerius-berekening laat uitvoeren. Door het gebruik van de juiste gegevens en door goed na te denken over het project kan er soms toch veel mogelijk zijn. Binnen Cumela Advies profiteren we daarbij van de kennis en ervaring die we hebben met opdrachtgevers binnen de sector groen, grond, en infra. Dat helpt bij het invullen van de Aerius-berekening.

Bij een ongunstige uitkomst kan Cumela Advies ook adviseren over alternatieven, bijvoorbeeld een andere aanpak van de werkzaamheden, wijzigingen in de inzet van machines of uiteindelijk een mogelijkheid tot intern salderen en - als het echt niet anders kan - het inzetten van emissievrij materieel. Er zijn vaak meerdere oplossingen die het mogelijk kunnen maken dat een project toch gewoon doorgaat. Al betekent dit helaas niet dat we het hele stikstofprobleem kunnen oplossen.
 

Advies en hulp

Heb je een stikstofberekening nodig voor een project? Of wil je bekijken hoe in een project de emissies te verlagen zijn, dan zijn er bij Cumela Advies vier adviseurs die je verder kunnen helpen. Neem gerust contact met ze op. Ga daarvoor naar: cumela.nl/advies of bel met de Ondernemerslijn