Onze tarieven en lidmaatschapsuren

Voor de meeste adviesdiensten werken we met een uurtarief, maar soms hanteren we ook vaste prijzen. We bespreken dit vooraf met je, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ben je lid van Cumela? Dan krijg je van ons lidmaatschapsuren die je kunt besteden bij Cumela Advies.

Lidmaatschapsuren

Lidmaatschapsuren zijn de uren die je als lid van Cumela kunt besteden bij Cumela Advies om antwoord te krijgen op jouw vraagstuk. Het aantal uren dat je krijgt is afhankelijk van je contributieklasse. Voor deze uren krijg je geen factuur.  Niet gebruikte ledenuren vervallen na afloop van het kalenderjaar. 

In de eerste twee omzetklassen heb je één lidmaatschapsuur te besteden. Vanaf omzetklasse 3 lopen de uren op.

Klasse Omzet Lidmaatschapsuren
1  € 0 t/m 109.999 1 uur
2 € 110.000 t/m € 249.999 1 uur
3 € 250.000 t/m € 449.999 1,5 uur
4 € 450.000 t/m € 679.999 2 uur
5 € 680.000 t/m € 909.999  2,5 uur
6 € 910.000  t/m € 1.299.999  3 uur
7 € 1.300.000  t/m € 1.699.999  3,5 uur
8 € 1.700.000 t/m € 2.499.999 4 uur
9 € 2.500.000 t/m € 3.499.999  4,5 uur
10 € 3.500.000 t/m € 6.499.999  5 uur
11 € 6.500.000 t/m € 9.999.999  5,5 uur
12 € 10.000.000 en hoger 6 uur

 

Standaard tarieven vanaf 1 januari 2023

De volgende tarieven en vaste prijzen zijn voor leden van Cumela van toepassing in 2023. Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Dienst Tarief leden Tarief niet-leden Bijzonderheden
Advies € 135,- € 180,- Per uur
Handboek Personeel  € 85,- € 113,- Per kalenderjaar
Reiskostenvergoeding € 75,- € 75,-  

 

  • Al onze werkzaamheden vinden plaats met toepassing van de Algemene Voorwaarden Cumela (6 juli 2016 onder nummer 40/2016). In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
  • Alleen de werkelijk bestede uren worden in rekening gebracht. De tijdsbesteding wordt geregistreerd in afgeronde eenheden van 15 minuten.
  • Reiskosten worden in rekening gebracht per adviesbezoek op een andere locatie dan het kantoor van Cumela Advies.
  • Reistijd wordt niet in rekening gebracht.
  • Abonnementen kunnen worden opgezegd uiterlijk vóór 1 december.
  • Het ledentarief geldt uitsluitend voor Cumela-leden.
  • Op de pagina contributieregeling vind je meer informatie over lidmaatschapsgelden.
Laatst bijgewerkt: 1 februari 2023