StroomschemaOngevalsonderzoek

In 2023 mag je zelf een ongevalsonderzoek doen

Datum: 6 juli 2023
Laatst bijgewerkt: 12 juli 2023
Door: Corina van Zoest-Meester
Als je te maken hebt met een bedrijfsongeval dan ben je soms verplicht om het ongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. Dit is zo als er sprake is van een dodelijk ongeval of een ongeval met ziekenhuisopname of blijvend letsel. Het onderzoek moet altijd onderzocht worden.

Per 2023 is het mogelijk dat een werkgever zelf onderzoek doet. Het is aan de Inspectie of je hiervoor in aanmerking komt. Na het onderzoek stel je hiervan een rapportage en verbeterplan op. Als deze worden goedgekeurd doet de Inspectie zelf geen onderzoek meer en ontloop je een eventuele boete. Dat geld kan dan besteed worden aan de verbetering van de veiligheid in je bedrijf.

Veel bedrijven doen erg hun best om veilig te werken. Toch kan een ongeval je overkomen en is het interessant te weten waardoor het nu kwam. We denken vaak dat het ‘domme pech’ is, maar bijna altijd heeft het wel te maken met het materiaal, de organisatie of gedrag. De drie basisfactoren voor veilig werken. Graag willen wij op sectorniveau leren van elkaars ongevallen door verbetertips uit de ongevalsanalyses op te nemen in de RI&E, de arbocatalogus en toolboxen. Daarom bieden we via Stigas gratis ongevalsonderzoeken aan. Het voordeel van het uitvoeren van het ongevalsonderzoek door een veiligheidskundige van Stigas is dat hij/zij bekend is met de methodiek. Dit wordt gefinancierd door Colland. Bedrijven die niet bij Colland zijn aangesloten kunnen ook een ongevalsonderzoek afnemen en hiervoor een offerte opvragen.

StroomschemaOngevalsonderzoek

Volledige informatie over de nieuwe werkwijze