Rie Stigas

Nederlandse Arbeidsinspectie kondigt controles aan in Agrarisch Loonwerk

Datum: 22 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 12 maart 2024
Door: Corina van Zoest-Meester
Op dit moment worden de Agrarische Loonbedrijven met of zonder personeel geconfronteerd met een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ze kondigen aan dat de inspecteurs misschien bij je langs kunnen komen voor een inspectie.
Focus

De focus van de inspecties ligt op het hebben van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie. (RI&E), het geregeld hebben van de arbodienstverlening en de inhuur van ZZP-ers. Daarnaast zijn de thema’s gevaarlijke stoffen, werkdruk en ongewenst gedrag een punt van aandacht. Er zijn een aantal onderwerpen die al jaren op het netvlies van de Nederlandse arbeidsinspectie staan. Dat zijn:

 • Zelfbouw, CE en veiligheid van de machines
 • Aftaktussenas en bereikbaarheid van bewegende delen
 • Omgaan met onderhoud en storingen
 • De organisatie van toezicht
 • Voorlichting, instructie en opleiding
 • Gevaarlijke stoffen:
  • Opslaan en mengen van gewasbeschermingsmiddelen
  • Reinigingsmiddelen
  • Dieseluitstoot (DME)
 • Omstanders in de buurt van machines
Arbocatalogus en toolboxvideo’s

In de arbocatalogus voor onze sector wordt beschreven hoe je veilig kunt omgaan met de onderwerpen waar de Arbeidsinspectie haar focus op heeft gelegd.  Bekijk hier verschillende arbocatalogusteksten en maak ook gebruik van de toolboxvideo’s

Melden ongewenst gedrag en misstanden

Stigas vervult de rol van collectieve vertrouwenspersoon voor de sector Groen, Groen en infra. Iedere werknemer die onder de cao Groen, Grond en Infrastructuur valt kan hiervan gebruik maken.  Klik hier voor meer informatie.

Branche RI&E

Voor het maken of actueel maken van de RI&E kan je gebruik maken van de branche-RI&E. Zie voor meer informatie ons dossier: Hoort jouw bedrijf tot de veiligste van Nederland? Start je RI&E

Werken aan veiligheid

Sociale partners in de cumelasector vinden veiligheid belangrijk. Daarom hebben zij besloten om initiatieven voor het verbeteren van de veiligheid te financieren vanuit Colland gelden. Het is mogelijk om gratis gebruik te maken van de volgende diensten: