de cron

Samen werken aan het verbeteren van de veiligheid in de cumelasector

Datum: 27 maart 2024
Laatst bijgewerkt: 27 maart 2024
Door: Corina van Zoest-Meester
Wil je aan de slag met het verbeteren van de veiligheid in jouw bedrijf? Maak dan gebruik van de gratis Veilig Werken Coach. De Veilig Werken Coaches zijn adviseurs van Cumela en Stigas met kennis van de cumelasector en de Arbowet. Zij komen gratis op bezoek - op de werklocatie - om te kijken hoe je medewerkers nog beter kunt beschermen tegen gezondheidsschade of een ongeval. Bovendien mogen de bezoeken meetellen als werkplekinspectie voor VCA.
Geen controle, wel advies

Het is niet de bedoeling om met het vingertje te wijzen of om te controleren. Het is wel de bedoeling om te kijken hoe het werk gaat en adviezen te geven die zorgen voor een veiligere werksituatie. Uiteraard zoeken we samen naar een praktische en werkbare werkwijze. 

Maak een afspraak met een gratis Veilig Werken Coach

Je kunt je aanmelden voor een bedrijfsbezoek door een mail te sturen via onderstaande link, met daarin je naam en voorkeursdatum of voorkeursmaand.

Bezoek op werklocatie of project

Jij bepaalt welke werklocaties of projecten door de Veilig Werken Coach bezocht gaat worden. De coach legt de bevindingen vast en geeft verbetertips aan jou en de medewerkers. Binnen twee weken na het bezoek ontvang je een rapport met de bevindingen. Zo zie je wat al heel goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. Dit rapport kan je ook gebruiken als werkplekinspectie voor VCA. Ook zal op sectorniveau worden bijgehouden hoe het gaat.

Verbeteren van het voorlichtingsmateriaal

We verwachten dat er al heel veel goed gaat in de sector.  De onveilige situaties die er nog zijn, willen we het liefste niet laten bestaan. Daarom gaan we voor die situaties voorlichtingsmateriaal ontwikkelen. Dat doen we anoniem, op de gebruikelijke wijze, in de vorm van toolbox artikelen of video’s. Of aanpassingen in de branche RI&E voor Groen, Grond en Infrastructuur en de arbocatalogus.

Voor wie?

Dit project is een initiatief van de Sociale Partners in de Groen, Grond en Infrasector en wordt gefinancierd vanuit Colland. Alle bedrijven die de cao Groen, Grond en Infrastructuur toepassen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Veiligwerken coaches