diesel

Verbod op inademen van dieseluitlaatgassen

Datum: 31 januari 2024
Laatst bijgewerkt: 12 maart 2024
Begin dit jaar heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie haar handhavingsbeleid rondom dieseluitlaatgassen aangepast. Omdat dieseluitstoot kankerverwekkend is moeten dieselmotoren zoveel mogelijk vervangen worden vindt de Arbeidsinspectie.

Een tweede eis die de Arbeidsinspectie stelt in haar nieuwe handhavingsbeleid is dat er bij veel machines per direct een roetfilter aanwezig is. Zelfs bij de schoonste motoren. Desondanks zijn problemen tijdens de inspecties te voorkomen door te zorgen voor een actuele RI&E. Hierin leg je dan vast wat als bedrijf je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om het inademen van dieseluitlaatgassen te voorkomen.

Regels gelden binnen én buiten

Al jaren is het verboden om in binnensituaties met dieselmotoren te werken. Maar de laatste jaren wordt ook bij het werken buiten het beleid aangescherpt. Zo was het tot nog toe verplicht om een roetfilter te hebben op alle motoren met een norm lager dan Stage 3B. In de laatste “Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)” van januari 2024 wordt gesteld dat dieselmotoren zoveel mogelijk vervangen moeten worden en zolang dat nog niet gerealiseerd is moeten de motoren met een vermogen lager dan 19KW een roetfilter hebben. Zelfs bij Stage V. Voor motoren met een vermogen groter dan 19 kW en Stage V is nog geen roetfilter vereist. Roetfilters die aan de eisen voldoen zijn te vinden op de VERT lijst. In de bijlage zijn de exacte regels te vinden voor het nieuwe handhavingsbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om trilplaten en stampers, hoogwerkers, graafmachines, wielladers, minigravers, compressoren en aggregaten. Sommige branche-organisaties hebben een brief ontvangen waarin gesteld wordt dat het per 1 januari 2030 niet meer toegestaan is om met diesel aangedreven machines < 56KW te werken. Als Cumela hebben we die brief echter niet ontvangen. 

Onredelijk en onuitvoerbaar

Cumela is in positieve zin onder de indruk van haar leden en alle inspanningen en investeringen die ze doen om veilig en schoon te werken. Er is geen overleg geweest tussen de Nederlandse Arbeidsinspectie en Cumela over dit onderwerp, terwijl we over andere onderwerpen wel met elkaar in gesprek zijn. We zijn dan ook zeer teleurgesteld over deze onmogelijke en onuitvoerbare regels. Het is vanzelfsprekend dat werknemers geen gezondheidsschade mogen oplopen door hun werk. Er is geen cumela-ondernemer die dat op zijn geweten wil hebben. Met dit ingrijpende beleid van de Arbeidsinspectie zal er weinig verandering komen in het aantal werknemers dat longkanker oploopt in de sector. Waarschijnlijk is een rookverbod effectiever in de preventie van longkanker. Cumela is daarom nu in overleg met andere branches over de stappen die we kunnen zetten om te komen tot een uitvoerbaar en gedragen beleid op het gebied van dieseluitstoot.

Regel het in de RI&E

Zolang het niet lukt om de Nederlandse Arbeidsinspectie van gedachten te laten veranderen is het verstandig om een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. In de RI&E neem je op waarom vervangen technisch niet uitvoerbaar is en welke maatregelen je hebt getroffen om het inademen van dieseluitlaatgassen tot een minimum te beperken. Maak hiervoor gebruik van de branche RI&E. Daarin staan alle relevante vragen rond dit onderwerp en welke maatregelen je kunt nemen. Je kunt ook opnemen waarom het gebruik van een roetfilter of opsteekfilter niet mogelijk is. Verder moet bijgehouden worden wie aan kankerverwekkende stoffen worden blootgesteld. Ook hoe vaak dat zo is en om welke hoeveelheid het gaat. En wat je hebt gedaan om de inademing van dieseluitstoot tot een minimum te beperken. Zie voor nog uitgebreidere informatie het arboportaal.

De Arbeidsinspectie is niet gevoelig voor argumenten die gaan over de kosten. Het is wel belangrijk dat er een stappenplan ligt om het inademen van dieseluitlaatgassen te voorkomen.

Subsidie

Vanaf 5 maart is het weer mogelijk om SSEB subsidie aan te vragen voor een roetfilter. Er wordt op 1 februari een informatief webinar gegeven, dat later is terug te kijken. Zie voor meer info: www.rvo.nl

Graag hulp

Om te komen tot een uitvoerbaar beleid zijn argumenten nodig waarmee we kunnen aantonen dat dit technisch niet haalbaar of uitvoerbaar is. We zoeken deze argumenten zelf,  maar aarzel niet om ons van informatie te voorzien. Mail naar Corina van Zoest, e-mail: [email protected]. Ook alle mogelijkheden om het inademen van dieseluitstoot te voorkomen zijn ook van harte welkom!