Zonnepanelen

Zonnepanelen en waterstof in nieuwe SDE++

Datum: 28 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2020
Door: André de Swart
Duurzaamheid blijft bij de overheid hoog op de agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. De nieuwe SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie.

In de SDE++ kan er subsidie aangevraagd worden voor diverse projecten. In aanmerking komen voor elektriciteitsopwekking zonnepanelen, wind, osmose en waterkracht. Voor wkk zijn dit biomassa, compostering, geothermie en zonthermie. Daarnaast zijn er voor hernieuwbaar gas ook mogelijkheden. Tot slot komt waterstof door elektrolyse in aanmerking als het waterstofproductievermogen minimaal 0,5 MW bedraagt. Voor onze sector zijn de zonnepanelen en de waterstofproductie het meest interessant.

Zonnepanelen
Zoals in eerdere artikelen is aangegeven ontvang je bij SDE per opgewekte kilowatt een vergoeding gedurende 15 jaar. Dit was in de SDE+ (oude regeling) vergelijkbaar. De vergoeding in deze nieuwe ronde bedraagt maximaal 7,5 tot 8 cent per kWh. Als gerekend wordt met 7,5 cent dan ontvang je in 15 jaar theoretisch 1,12 euro. Echter, door 95 procent efficiëntie en rentekosten rekenen we vaak met een vergoeding van ruim 1 euro per geïnstalleerde Wpiek.

Alle opgewekte stroom hoef je niet zelf te gebruiken! Je levert stroom terug op het net en ontvangt hiervoor een vergoeding.

De kosten voor zonnepanelen voor kleine installaties (ca 100 kWp) bedraagt ongeveer 80 cent en voor grote installaties (ca 500 kWp) is dit 65 cent per geïnstalleerde Wpiek. In deze kosten zitten de zonnepanelen en de kosten voor een zwaardere aansluiting. De conclusie is dan ook dat de investering zich volledig terugbetaalt en dat zonnepanelen nog altijd interessant kunnen zijn voor onze sector. Zeker als er ruimte op het dak beschikbaar is en in een tijd waar elektrificatie van (klein) materieel in de komende jaren aanzienlijk zal zijn.

Waterstofproductie door elektrolyse
Nieuw in de SDE++-regeling is een vergoeding voor de productie van waterstof. De installatie moet minimaal 0,5 MW groot zijn. Het maken van waterstof is een relatief dure optie, maar heeft wel de toekomst. Dit was reden voor de overheid om de onrendabele top in waterstofproductie te stimuleren.

Cumelabedrijven kunnen de combinatie maken tussen zonnepanelen en waterstofproductie. Je zet hierbij de eigen opgewerkte elektriciteit om in waterstof. Hierbij ontstaat groene waterstof. Dit kan kansen bieden voor de sector om naar een zero emissie situatie over te schakelen.

De combinatie tussen beide regelingen kun je in één keer realiseren, maar je kunt ook faseren. Je kunt ervoor kiezen om nu de zonnepanelen aan te schaffen en op termijn de waterstofproductie door elektrolyse. Nu er subsidies op meerdere vlakken zijn maakt het de stap kleiner. Dit is zeker van belang voor bedrijven die werken met inschrijvingen. Middels fictieve kortingen bij opdrachten kan het ook hier aantrekkelijk zijn om deze stap naar duurzaamheid te zetten.

Openstelling
De najaarsronde SDE++ start op 24 november om 9.00 uur. De openstelling is in 4 fase verdeeld (elke fase is één week) met elk zijn fasegrens en bijbehorende maximale vergoedingen. De verwachting is dat steeds meer technieken hieronder zullen gaan vallen (ook hele grote projecten), waardoor de kans aanwezig is dat het totale budget van 5 miljard overtekend zal worden. De vergoedingen in de eerste fase zijn lager dan in de laatste fase, waardoor degene die het eerst zijn aanvraag indient de meeste kans maakt. De overheid zal de laagste prijzen ook eerder contracteren dan de hoogste prijzen. De openstelling sluit op 17 december 2020.

Bereid je goed voor
In dit voorbeeld zijn maximale prijzen genoemd van 7,5 cent. Het kan strategisch handig zijn om voor net iets minder in te schijven om meer kans te maken op de subsidie. Dit maakt de opbrengst iets lager. Het wordt aanbevolen om met een deskundige deze prijs nader te bepalen. Aangezien er een netwerkcheck en een haalbaarheidstoets uitgevoerd moet worden is het altijd wel goed om dit hierbij te combineren. Besef heel goed dat als je met deze regeling mee wilt doen, vooraf het plan uitgedacht moet zijn (het huiswerk gedaan moet zijn).

Maak je eigen plan
Het aanvragen van SDE++ is een lastige materie. Er springen dan ook veel adviseurs op in. Cumela waarschuwt voor adviseurs die vooral het eigenbelang voor ogen hebben. Zij benaderen cumelaondernemers vaak lokaal, omdat zij er handel in zien en de ondernemer een (kleine) vergoeding voor het dak willen geven. Houd daarom altijd jouw eigen positie, jouw eigen financiële voordeel, en je eigen energietransitie voor de komende jaren in beeld.