Cumela commercial agrarisch

Verzuim stijgt maar blijft laag

Datum: 23 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2020
Door: Herma van den Pol
Van alle groene sectoren scoort het mechanisch loonwerk nog steeds het laagst op verzuim ondanks een stijging in 2019. Ook de frequentie van verzuim blijft laag en die laat ook nog eens een daling zien, zo valt op te maken uit de factsheet agrarisch loonwerk 2020 van Stigas.

In vergelijking met 2018 tekent het mechanisch loonwerk voor 2019 een lichte stijging op in het percentage verzuim. Die gaat namelijk omhoog van 3,6 naar 3,8 procent. Geen schokkende stijging en nog steeds een net percentage wanneer je kijkt naar de hele groene sector waar het verzuim uitkomt op 4,3 procent en het percentage maar net onder het Nederlands gemiddelde van 4,4 procent weet te blijven. De meeste klachten (44 procent) ontstaan door klachten aan het bewegingsapparaat gevolgd door andere diagnoses (43 procent) en maar 13 procent van de medewerkers kampt met psychische klachten.  

verzuim 2020

Dat de sector het goed doet op dit gebied wordt nog eens ondersteund door de lage frequentie van verzuim. Die daalt licht naar 0,23, tegen een getal van 0,34 voor het complete agrarische en groene segment. Wanneer je dan kijkt in welke leeftijdsgroep het verzuim het hoogst is dan blijken vooral de medewerkers van 56 en ouder met een aandeel van 9,3 procent een groot aandeel voor hun rekening te nemen. "Dit komt vooral omdat ouderen gemiddeld langer verzuimen", zo licht Stigas het percentage toe. Het verzuim loopt op naarmate de leeftijd toeneemt.   

leeftijdsverdeling 2020

Meer oudere en jongere
Dat verklaart deels de stijging in het verzuim, want wanneer je de sector vergelijkt met 2015 is het aandeel 56 jaar en oudere werknemers verder toegenomen tot een totaal van 16 procent (plus 3 procent). Daar tegenover staan dan wel weer iets meer jongeren tot en met 25 jaar (plus 2 procent), wat het mogelijk hogere verzuim bij oudere weer opheft. De gemiddelde leeftijd stijgt dan ook maar minimaal en komt in 2019 uit op 37,6 jaar. Per saldo doet de sector het heel goed.

In alle andere leeftijdsgroepen nemen de percentages medewerkers af, wat kan suggereren dat diverse medewerkers de overstap maakten naar een andere sector of doorstroomden. In totaal groeide het aantal dienstverbanden van 2015 tot en met 2019 door naar 23.563, wat aangeeft dat er in de middenmoot iets gebeurt waardoor daar de aantallen afnemen.   

ontwikkeling leeftijd

Uit de factsheet kan alleen opgemaakt worden dat 49 procent van de medewerkers aangeeft niet voldoende door te kunnen stromen binnen het bedrijf, onder de 50-plussers is dat percentage met 64 nog hoger en ook lager opgeleiden geven dit met 57 procent vaak aan.  Wat kan betekenen dat medewerkers die zich verder willen ontplooien er dan maar voor kiezen om ergens anders te gaan werken. Iets minder dan een derde van de 55-plussers houdt er rekening mee dat wanneer er geen aanpassingen gedaan worden ze het werk nog maar maximaal vijf jaar volhouden, wat weer met de fysieke belasting samenhangt.

Waardering en ondersteuning
Doorstromen is een knelpunt, maar doorontwikkelen dan weer niet. Zo krijgt 85 procent van de medewerkers de gelegenheid om een training of opleiding te volgen. Nog eens 65 procent geeft aan bekend te zijn met de mogelijkheden om een opleiding te volgen binnen de eigen organisatie. Dat past dan weer mooi bij het percentage wat aangeeft een functioneringsgesprek gehad te hebben (68 procent). Een nog groter aandeel van de medewerkers, 89 procent, stelt dat de leidinggevende dit ondersteunt. Sowieso is de sector positief over de leidinggevende waarvan 81 procent zegt dat deze waardering geeft en nog eens 63 procent stelt dat de leidinggevende motiveert.  

Alles bij elkaar doet de sector het goed en geeft 97 procent aan dat het werk 'past', waarbij 79 procent het werk goed bevalt. Misschien is hier nog wat winst te halen, want blijkbaar betekent passend werk nog niet meteen dat het bevalt. Stigas gaat niet in op de reden dat deze percentages afwijken van elkaar, maar het is een interessante vraag.  

     

Bekijk hier de complete factsheet