Uitvoeren

Deel 4 RI&E: Geplande acties uitvoeren in de praktijk

Datum: 5 oktober 2022
Laatst bijgewerkt: 23 januari 2024
Door: Corina van Zoest-Meester
In de vorige delen heb je gelezen hoe je de RI&E doet. Eerst inventariseer je de risico's en kijk je wat beter kan door het beantwoorden van de vragen. Daarna ga je oplossingen bedenken voor de problemen die je bent tegengekomen, wijs je iemand aan die het probleem gaat verhelpen en geef je aan wanneer het klaar moet zijn.
Het onveiligste eerst aanpakken

In de RI&E portal, onder het tabblad 'acties' staat wie verantwoordelijk is en wanneer je verwacht dat de actie is uitgevoerd. In onderstaand voorbeeld is het de bedoeling dat Arie voor 31-07-2022 spiegels heeft gemonteerd op een bepaalde machine. Je begint met de acties waarvan het veiligheidsrisico hoog is.

Afbeelding stigas 3

Als Arie de spiegels daadwerkelijk heeft gemonteerd, dan zet je de actie op gereed. Op het dashboard is dan terug te zien, dat je één actie hebt afgerond. Via de rapportage kun je de RI&E opslaan als pdf bestand of printen. Dat is je bewijs dat je een afgeronde RI&E hebt.

Als de geplande datum voorbij is en het probleem is niet aanpakt en daarom niet op gereed gezet, dan ontvang je een geautomatiseerde mail vanuit het RI&E systeem. Zo word je eraan herinnerd dat je nog iets moet regelen. Let op: deze herinneringsmail ontvang je maar één keer, dus zorg ervoor dat de actie direct wordt uitgevoerd of dat je de datum opschuift als het nog niet lukt om de actie uit te voeren.

Stigas afbeelding 4
Van verplichting naar goede zorg voor werknemers

Het hebben van een afgeronde RI&E is verplicht voor iedere werkgever die meer dan 40 uur voor zich laat werken. Het is niet verplicht om alle acties afgerond te hebben, maar ze moeten wel allemaal ingepland zijn. Op dit moment is de Nederlandse Arbeidsinspectie intensief bezig met het controleren van bedrijven of ze de RI&E op orde hebben. Er moet dus zijn geïnventariseerd en er moet ook een Plan van Aanpak zijn opgesteld.

Het niet hebben van een actuele RI&E kan een boete opleveren van €3.000 of een boete van € 750,- als het Plan van Aanpak ontbreekt. Een RI&E moet voorkomen dat er een ongeval gebeurt. Daarom krijgen bedrijven waarbij een ongeval gebeurt een hogere boete als het betreffende risico niet in de RI&E staat beschreven. Dat scheelt maar liefst 25%.

Het kost natuurlijk het minst als er helemaal geen ongeval plaats vindt. En er wordt dan ook veel leed voorkomen. Bovendien werken mensen liever bij een bedrijf waar ze gezond blijven en veilig zijn.

VCA en toetsing

Een RI&E moet worden getoetst door meerdere kerndeskundigen, als er meer dan 25 werknemers in dienst zijn. VCA eist altijd de actieve betrokkenheid van een veiligheidskundige. Stigas kan deze toetsing uitvoeren.

Evalueren en actueel houden

Kijk op regelmatige basis in de RI&E omgeving. Soms is het nodig dat een aanvullende vragenlijst ingevuld moet worden, zoals tijdens de coronapandemie. Soms zijn er nieuwe incidentele werkzaamheden of is er ander werk. Dan werk je de vragenlijsten weer bij. Controleer ook of de geplande acties een goede oplossing zijn of dat er toch nog iets anders geregeld moet worden.

Alle risico’s opgelost? Gefeliciteerd! Nu hoor je bij de veiligste bedrijven van Nederland!

Alle delen nog eens terug lezen?