inplannen

Deel 3 RI&E: Aanpakken van de risico’s – inplannen acties

Datum: 5 oktober 2022
Laatst bijgewerkt: 23 januari 2024
Door: Corina van Zoest-Meester
In het vorige deel is er uitgelegd hoe je een start maak met de RI&E. Je bent begonnen met inventariseren. Als je nog niet alle vragen hebt ingevuld, maak het dan rustig af. Plan tijd in en houd je aan je eigen afspraak. Lukt dat niet, vraag dan ondersteuning van Stigas. 

Als alle vragen zijn beantwoord, dan staat de inventarisatie op 100%. Je kun nu nog extra risico’s toevoegen die speciaal voor jouw bedrijf gelden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als het verhuren van brommers of het hebben van een kampeerlocatie. Als je daarmee klaar bent, is de inventarisatie klaar. Alle risico’s zijn geïnventariseerd, maar nog niet opgelost. Dat doe je met een Plan van Aanpak.

Stigas afbeelding 1
Het opstellen van een Plan van Aanpak  

De volgende stap is het oplossen van de geïnventariseerde risico’s. Dat kan niet allemaal in één keer. Daarom maak je een planning ofwel het Plan van Aanpak. 

Als je op de button 'Aanpak opstellen' klikt, krijg je adviezen om je risico’s aan te pakken. Je komt eerst in het overzicht met alle risico’s, vervolgens klik je op 'Actie inplannen'.  

Stel dat je tijdens de inventarisatie hebt aangegeven dat het zicht vanuit de cabine onvoldoende is. Dan ga je nu een actie inplannen om het zicht te verbeteren. Dat ziet dat er zo uit: 

RIE Afbeelding2

In het oranje staan de adviezen om het probleem op te lossen en daarmee de veiligheid te verbeteren. Door op het advies te klikken, komt de actie in je Plan van Aanpak. 

Als je bijvoorbeeld ervoor kiest om extra spiegels te monteren, dan plan je dat direct in; wie dat gaat regelen én wanneer ze gemonteerd zijn. Geef ook aan om welke machine het gaat. 

Spiegels erop = veiligheid verbeterd

Heb jij een betere oplossing, dan de gegeven adviezen? Dat is prima, vul je eigen actie in en bewaak dat het wordt gedaan. Hebben anderen bedrijven ook iets aan jouw oplossing? Geef het door aan [email protected]. Dan zetten we het tussen de adviezen en zorgen we er samen voor dat we een veilige sector blijven. 

Tip 1: Betrek de werknemers bij het invullen van de RI&E. Wat is hun mening en hoe denken ze het probleem op te lossen?  

Tip 2: Benut de kennis uit de RI&E.  In de RI&E staan veel oplossingen en veiligheidstips voor de risico’s die je loopt.  

Als je alle risico’s hebt ingepland heb je het Plan van Aanpak opgesteld. De risico’s zijn nog steeds niet opgelost, maar je hebt wel gepland wanneer je dat gaat doen. 

Deel 4: Geplande acties uitvoeren in de praktijk

Alle andere delen bekijken?