Samenwerkingen

7 februari 2013
Naast goede ledencontacten is het voor een brancheorganisatie belangrijk om ‘midden in de samenleving’ te staan en op vele niveaus contacten te onderhouden. Zo heeft CUMELA Nederland overleg met collega-brancheorganisaties in de landbouw, bouw, transport, groenvoorziening, sport en recreatie.

Vaak zijn er gezamenlijke belangen zodat je samen kunt optrekken om doelen te bereiken. Soms is het goed om de specifieke belangen en de unieke rol van de cumelasector weer eens te benadrukken om de belangen van onze leden adequaat te behartigen. Als werkgeversorganisatie staan we in nauw contact met de werknemersorganisaties, uitvoeringsinstanties en sociale partners. De branchevereniging CUMELA Nederland is lid van de koepelorganisatie VNO-NCW en is aangesloten bij CEETTAR waar ook andere Europese belangenorganisaties voor cumelabedrijven zijn aangesloten.